Srpski

Nakon sat i po rasprave i napetosti, prekinuto je sudskoročište protiv poslanika Srpske liste Adem Hodža

Tužilaštvo u Prizrenu podiglo optužnicu protiv Hodže da je 26.novembra 2017. godine fizički napao Fatir Berzat, koji je tadabio zamenik Ministra za Ekonomski razvoj. Nakon sat i po rasprave i napetosti, prekinuto je sudskoročište protiv poslanika Srpske liste Adem Hodža. Tužilaštvo u Prizrenu podiglo optužnicu protiv Hodže da je 26.novembra 2017. godine fizički napao Fatir Berzati, koji je tadabio zamenik Ministra za Ekonomski razvoj.

Hodža se tereti za dva krivična djela, napad i pretnje.
Fatir Berzati je bio zamenik Ministra za Ekonomski razvoj od27. septembra 2017. do 6. decembra iste godine.

Današnju sednicu su pratile tenzije i debate između državnogtužioca Fatos Ajvazi i advokata Hajrip Krasnići, koji branioptuženog.
Bilo je i trenutaka sa tenzijama između oštećenog BerzataBerzati i advokata Krasnići, koji su se međusobno suprotstavljaliu svojim izjavama.

U sudnici je bio prisutan i zamenik Ministra za Ekonomskirazvoja Hamza Balje, za koga je oštećeni Berzat Berzati tražioda bude odstranjen iz sudnice.

U jednom trenutku tokom rasprave, tužilac Ajvazi je pitaozašto je zamenik Ministra u sudnici, a ne na poslu?

“Ako je ovo zamenik Ministra zašto danas nije na radnommestu, nego je došao u sudnicu”, tužitelj Ajvazi je pitaorazloge za prisustvo zamjenika Ministra Balje.

Zbog brojnih prigovora i nejasnoća koje je podnio tužilac Ajvazii advokat Krasnići, sednica je prekinuta sat i po nakon početka.

Kada je sudija u predmetu Luan Berisha pitao prisutne u sali dali imaju bilo kakve primjedbe i mogu li započeti suđenje, oštećena strana Berzat Berzati je rekao da se to ne moženastaviti zbog nekih osoba prisutnih u sali.

U prostorijama sudnice, osim optuženog Adema Hodže, Tužilaštvo je predložilo i tri svedoka.

Oštećena strana Berzat Berzati je izjavio da se ne može nastavitisuđenje jer su u sudnici prisutne dve osobe koje su pretile njemui njegovom bratu Fatir Berzati.
U Sudnici je bio zamenik ministra Hamza Balje, koji je angažovan u Ministarstvu Ekonomskog razvoja, kao injegov vozač Enes Gorani.
Oštećena strana Berzat Berzati ih je zamolio da napusteprostoriju sudnice, što je izazvalo raspravu i nepoznanice okonastavka glavnog pretresa.

Sudija Luan Berisha zatražio je dodatna pojašnjenja i dodatnerazloge za odstranjivanje sa saslušanja gore navedenih lica.
Tužilac Fatos Ajvazi takođe zatražio isključenje iz sudnice naosnovu izjave oštećene strane dve osobe Hamze Balje i EnesaGoran, koji su pretili oštećenoj strani da se povuče iz krivičnoggonjenja poslanika srpske liste Adem Hodža zbog napada iprijetnje.

Međutim, advokat Hajrip Krasnći, nezadovoljan ovim navodimaod oštećenih i tužioca, oštro se usprotivio isključenju bilo kogaiz sudnice, dok se ove tvrdnje o pretnjama od oštećene stranedokazale konkretnim činjenicama.

“Mi se bavimo samo tvrdnjama bez dokaza. Tužilac nije posvedočio da postoji otvoren slučaj protiv dvojice pomenutih lica zbog pretnji oštećenoj strani Berzatu i Fatiru Berzati “, rekao je on.

Advokat Hajrip Krasnići je takođe dodao da oštećeni pokušavaju da produže postupak, jer su po njihovim zatevima pomereno par ročišta i tražili su da se isključe dvoje sudija u Dragašu koji su bili angažovani na ovom slučaju. “Svrha oštećenih je da diskredituju ličnost Hamze Balje, kao i mog štićenika Adem Hodža, a takođe su prijavili razne slučajeve u policiji radi obeuzvređivanja ličnosti Adema Hodže, ali i osoba za koje traže izuzeće iz sudnice “, dodao je advokat.

U ovom slučaju prvobitno je sudija Bekri Vehapi, koji je i sam zatražio da bude izostavljen iz ovog slučaja, i slučaj proslijeđen drugom sudiji iz Dragaši Sabaheti Kurteshi, za koga je oštećeni Fatir Berzati podneo zahtev za isključenje zbog sumnje u nepristrasnost.

Prošlo skoro tri mjeseca od zahtjeva oštećene strane, odlučeno je da se predmet prosledi drugom sudiji, ali iz suda u Prizrenu, a ne iz ogranka u Dragašu.

Tužilac Fatos Ajvazi kratko napustio sudnicu kako bi utvrdio da li u Tužilaštvu ima otvoren predmet protiv osoba za koje je traženo da bude odstrane iz sudnice, na osnovu toga što su pretili oštećenim da se povuku optužbu iz slučaja koji se vodi protiv optuženog Adema Hodže.

Po povratku u sud, tužilac Ajvazi je rekao da podržava zahtev za odstranjivanje osoba u prostoriji, jer prema proveri, čini se da u tužilaštvu u Prizrenu postoji slučaj vezan za pretnje Enes Goran, ali nema drugih detalja o predmetu dok je za zamenika Ministra Hamza Balje tužilac Ajvazi rekao da može biti otvorenog slučaja, ali to može biti u drugoj kancelariji kod drugog tužioca.

Protiv ove izjave tužioca prisutni svedoci i optuženi Adem Hodža odreagovali glasnim smejanjem.

Ovaj čin je zasmetao tužiocu Fatos Ajvazi i on se obratio advokatu Krasnićiju i optuženom rečima “da ste veoma neozbiljno shvatili ovaj slučaj, nemojte se smejati ovo je veoma ozbiljno”.

I advokat Hajrip Krasnići je tražio od sudije Luana Berisha da upozori oštećenog Berzata Berzati na njegovo ponašanje i na reči i kako se oštećeni Berzati obraća advokatu Hajrip Krasnićiju.

Postojala je potreba za intervencijom i glasnom reakcijom sudije da smiri strane, upozori strane i traži ozbiljnost.

Advokat Hajrip Krasnići, nezadovoljan odgovorom tužioca, rekao je da isti ima dozvolu da bude prisutan na Sudu i da je zainteresovan za slučaj poslanika Srpske liste Adema Hodže dok se slučaj vodi, i da  svako ima pravo da bude prisutan na otvorenom i javnom suđenju.

U ovoj nejasnoj i veoma kontroverznoj situaciji, advokat Krasnići je predložio da se sudsko ročište obustavi i zakaže sledeće ročište Tužilaštvo će pružiti dokaze da li su dva lica za koje se traži izuzeće otvorena istraga ili ne.

Sudija Luan Berisha nakon sata i po rasprave okončao je ročište, postavljajući datum 19. juni, dok Sud ne zatraži od policije i tužilaštva pojedinosti o tvrdnjama oštećenih Berzata i Fatira Berzati.

“Ako je tačno da su oštećeni Berzati pretrpeli zastrašivanje od strane osoba o kojima je riječ Enes Goran i Hamza Balje, onda imamo situaciju u kojoj ja kao sudija treba da odlučim kako će se odvijati u sudnici, i ko može biti prisutan i ko ne, kao i da li ima otvoreni slučaj koji ima veze sa ovim slučajem direktno ili ne.” izjavio je sudija Luan Berisha.

Do tog datuma, Sud će takođe poslati pozive drugim svjedocima, koje je predložio tužilac.

Inače, prema optužnici koju je 20. februara 2018. godine podnijelo tužilaštvo u Prizrenu, Adem Hodža je optužen da je 26. novembra 2017. godine, u sjedištu Jedinstvene goranske stranke (JGP) u Dragašu, svojevoljno koristio silu protiv druge osobe.

U optužnici se navodi da se incident dogodio na takav način kada su oštećeni Berzat Berzati i Fatir Berzati otišli u sedište stranke, gdje su prvobitno dočekani od predsednika stranke, sada optuženog Adema Hodžu, gde im se obratio rečima “ne zaslužujete da me pozdravite”.

Svakako prema optužnici, tokom razgovora optuženi Adem Hodža je ustao sa stolice i usmerio se oštećenom Berzat Berzati “ti izađi na ulicu, jer nisi član partije i nemaš pravo da ostaneš tu”.

Prema optužnici oštećeni Berzati je izašao napolje, ali ga je udarcima nogom u leđa napao optuženi kao i kasnije pesnicama i šakama u lice isto tako i oštećenog Fatir Berzati.

Prema optužnici, pretnja se izvršila na taj način da im se obratio rečima” ti i tvoj brat čete nestati, vi čete biti primer za ostale, moja porodica je veoma opasna” kao i nastavio je sa rečima “ti i tvoj brat čete zapamtiti ko je Adem Hodža, ima da vam j*****m**** i sve po s****, stvar koja je prema tužilaštvu izazvala kod oštećenih strah, nespokoj i osećaj nesigurnosti./Kosova.info