SRB-BIH-HR

Nakon iniciranja raspuštanja nezavisnog nadzornog odbora reagira članova istog

Nezavisni nadzorni bord državne službe Kosova (NNBDSK) reagovao je na inicijativu za razrešenje svojih članova od strane Skupštinske komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj.

Aktuelni bord NNBDSK se obratio priopćenjem za štampu i postupak komisije je nazvao kršenjem i direktnim miješanjem u “njihov rad”.

“Bord ima dovoljno osnova da smatra da je nedavni pristup parlamentarne komisije za javnu upravu, lokalnu upravu, medije i regionalni razvoj u Skupštini Kosova napravio kršenje zakona i direktno mešanje u rad NNBDSK-a, kao nezavisna institucija koja obezbeđuje poštovanje pravila i principa koji regulišu državnu službu u Republici Kosova“, kaže se u reakciji.

NNBDSK smatra da pokretanje postupka za razrešenje članova podseća na jednostrano suđenje sa posledicama zastrašivanja, stoga je pozvao predsedništvo Skupštine da preduzme mere u ovoj situaciji.

NNBDSK takođe je reagovao na navode članova Skupštinske komisije za javnu upravu o pristrasnosti NNBDSK u slučaju službenog N.K, rekavši da takvi navodi ne stoje.

“Označavanje članova NNBDSK zbog navodne pristranosti u odluci u vezi sa slučajem N.K. i neosnovano je i nedopustivo, niti tvrdnje nekih članova ove komisije.”

Juče je sa šest glasova za i četiri glasa protiv članova Odbora za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj odobrena inicijativa za razrešenje svih članova NNBDSK.