SHKENCË

Mos e kyçni klimën në automjet pasi të startoni

Kur ulemi në automjet ndezim motorin , shpesh pa menduar kyçim klimën dhe nisemi. Duke e bërë këtë, jo vetëm që i nënshtrohemi rrezikut të shëndetit, por edhe shëndetit të pasagjerëve.

Çështja është se duke lënë automjetin jashtë, gjithmonë mbyllim dritaret. Por edhe kur automjetin e lëmë nën hije, për një ditë në të mund të mblidhen 400-800 mg benzol. Nëse keni parkuar automjetin në diell, në temperaturë më shumë se 16 gradë, niveli i benzolit arrin në 2000-4000 mg, që është 40 herë më shumë se niveli i lejuar. Ulur në automjet , ku dritaret kanë qenë të mbyllura, njerëzit fillojnë të thithin benzolin, duke mos ditur që ky toksik    ndikon në veshkë, bubrek dhe indeve të kockave. Përveç kësaj, ai nga organizmi shumë ngadalë dhe keq eliminohet.

Në doracakun për përdorimin e automjetit, thuhet se para kyçjes së klimës, duhet hapur dritaret për disa minuta, por arsyeja nuk është shpjeguar, por ekziston paralajmërimi se ky është një perfomansë e mirë e makinës.

Rezultatet e hulumtimit tregojnë, se para se të fillojë të ftohet ajri, aparati i klimës e zbrazë tërë ajrin e nxehtë jashtë, e më të edhe benzolin, toksinën që shkakton kancerin. Andaj para se të nisemi me makinë, duhet lëshuar klimën një apo dy minuta me dritare të hapura apo dyer e më pas të mbyllen dhe të nisemi. /KI/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.