Kombëtare

Mamia e foshnjave të luftës

Sanije Desku nga Malisheva ka ndihmuar rreth 100 gra që të lindin fëmijët e tyre gjatë luftës në vitet 1998-1999.

Shumë fëmijë kanë lindur derisa forcat serbe kanë bombarduar fshatrat e kësaj komune.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.