SRB-BIH

Malcom Simmons nastavlja s optužbama

Bivši predsjednik EULEX-ovih sudija Malcom Simmons zatražio je formiranje parlamentarne istražne komisije koja bi razgovarala o kršenjima koja je, kako je rekao, počinio EULEX na Kosovu.
Bivši predsjednik EULEX-ovih sudija Malcom Simmons ovim pismom tvrdi da je pravda EULEX-a jednostrana.

“Međunarodna pravda na Kosovu nije bila nepristrana, bila je jednostrana i korišćena je kao instrument za postizanje političkih ciljeva.”
U slučaju da slučaj bude pokrenut, pokazao je spremnost da lično svjedoči pred istražnom komisijom koju će konstituisati Skupština “, rečeno je u Malcolmovom zahtjevu koji je pročitao predsjednik Odbora za zakonodavstvo Shkëmb Manaj.

Misija EULEX-a na Kosovu reagovala je na Malcoma Simmonsa radi formiranja parlamentarne istražne komisije, jer tvrdi da međunarodna pravda na Kosovu nije bila nepristrasna.

U odgovoru u medijima, EULEX kaže da, ako je to istina, neće biti prvi put da je Simmons pokušao iznijeti vlastitu, pristrasnu i nedokazanu verziju navodnih kršenja za vrijeme dok je bio sudac u Misija vladavine prava EU.

Međutim, Malcom Simmons ponovo je reagirao na ovu reakciju u odgovoru RTV Dukagjini.

“Razumijem da je EULEX objavio saopćenje za javnost o mojoj prošlosti. Moj odgovor je sljedeći:

EU je pokrenula disciplinsku istragu protiv mene nakon što je dobila kopije mojih privatnih e-mailova, koji su otkrili da sam zviždač. Te e-mailove je nezakonito dobio sudija zaposlen u EULEX-u, misiji EU-a za vladavinu zakona. Disciplinska istraga protiv mene bila je poput kazne za davanje signala.

EULEX se poziva na nezavisnu istragu, koju je vodio sudija, zbog mojih navoda o nedoličnom ponašanju. Ova istraga bila je podvala. Istražni tim imenovale su osobe koje sam optužio za nedolično ponašanje. Istragu su vodile osobe koje su primale moje e-mailove.

Dalje, istražni tim izvještavao je ljude koje sam optužio za nedolično ponašanje. Ovo očito nije bila neovisna istraga i nikada nije trebala biti nezavisna istraga. Mnogo sam puta pisao bivšoj visokoj predstavnici Federici Mogherini i ambasadorima Odbora za politiku i sigurnost, tražeći neovisnu istragu mojih navoda. Visoki predstavnik nije odgovorio. Ambasadori PSC nisu odgovorili.

Sudija koji je protiv mene vodio istragu dobivao je moje hakirane privatne e-mailove. Njegova istraga bila je ozbiljno pogrešna. Osobe koje sam optužio za nedolično ponašanje i koje su dobivale moje hakirane privatne e-poruke, uputile su te lažne navode disciplinskoj komisiji. Disciplinsku komisiju imenovale su osobe koje sam optužio za nedolično ponašanje i uključivale su osobe koje su bile podređene osobama koje sam optužio za nedolično ponašanje i podnosio im prijave. Istraga je bila očito pristrana i nalazi koje su izmislili oni koje sam optužio za nedolično ponašanje. Opet, ovo nije bila neovisna i nepristrana istraga niti je ikada bila namjera da bude nezavisna istraga. Bio sam apsurdna “fasada” stvorena da kaznim nekoga ko podržava vladavinu zakona na Kosovu.

Pitanja na koja sam se pozvao u potpunosti su dokumentirana i iznijet ću te dokaze prije bilo koje neovisne istrage.

EU je odbila provesti neovisnu istragu ilegalnog pristupa mojim privatnim e-mailovima, uprkos ponovljenim zahtjevima vlade Velike Britanije.

Britanski sud za zapošljavanje odbacio je slučaj protiv ispitanika iz EU ne zato što je sud utvrdio da ne postoji pitanje za odgovor iz EU, već zato što je utvrdio da nije nadležan za saslušanje navoda.

“Pozdravljam činjenicu da kosovski parlament sada razmatra moj zahtjev za provođenje istrage o vladavini zakona na Kosovu i radujem se što će sva ova pitanja biti predmet otvorene, javne rasprave”, napisao je Simmons u pismu.