SRB-BIH-HR

LVV protiv lista koje se odvojeno ovjeravaju kod CIK-a

Među članovima CIK-a održane su brojne rasprave u vezi sa formatom načina na koji će kandidati političkih subjekata biti certificirani.

Iako je LVV zatražio paket glasanja za certifikaciju političkih subjekata, predsjedavajuća CIK-a Valdete Daka i članovi PDK-a i LDK-a u CIK-u zatražili su da se certificiranje kandidata političkih subjekata vrši odvojeno, kao što je to bila prethodna praksa.

Predsjedavajuća Centralne izborne komisije Valdete Daka stavila je na glasanje da li bi liste trebalo donijeti u paketima ili odvojeno.

Za prolazak lista u paketu bilo je samo pet glasova “za” i šest suzdržanih, dok je za prolazak svake liste odvojeno šest glasova “za”.