KULTURË

Letërsia e shqiptarëve në Mal të Zi

Letërsia e shqiptarëve në Mal të Zi, cilësohet si tejet e veçantë e tërheqëse në kuadër të të gjitha botimeve shqip.

Zhvillimi i mëtejshëm i saj vlerësohet me shumë rëndësi nga njohësit e kësaj fushe jo vetëm për të ardhmen kulturore të komunitetit shqiptar atje, por dhe në ruajtjen e identitetit kombëtar të tyre.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.