Hi Tech

Kush në Evropë e mbështet nismën për rrjet të pastër 5G?

Janë dy vende të Ballkanit Perëndimor që nuk kanë ndërmarrë hapa të konsiderueshëm për një rrjet të pastër 5G.