Kosova

KQZ -ja i ndan mijëra euro për parti politike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nxjerr vendim mbi caktimin e lartësisë së mjeteve nga Fondi për Mbështetjen e Subjekteve politike për muajin shkurt të vitit 2020.

KQZ përcakton lartësinë e mjeteve nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvend sipas Rezultateve të Certifikuara me datë 27 nëntor 2019, gjegjësisht numrit të ulëseve të fituara, për financimin e aktiviteteve të rregullta të subjekteve politike parlamentare dhe për mbështetjen e punës dhe aktiviteteve të secilit deputet.

Shuma e mjeteve për financimin e aktiviteteve të subjekteve politike dhe për mbështetjen e punës dhe aktiviteteve të secilit deputet nga Fondi për periudhën nga 1 shkurt 2020 deri 29 shkurt të vitit 2020 është 350.000.00 euro dhe ndahet sipas numrit të ulëseve të fituara në Kuvendin e Kosovës për subjektet politike dhe detajeve si në vijim:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.