Shpallje & Publikime

Konkurs Publik – Për ndarjen e bursave për studentët e Komunës së Vitisë, për vitin akademik 2018-19

https://kk.rks-gov.net/viti/wp-content/uploads/sites/32/2018/10/Konkurs-Publik-p%C3%83%C2%ABr-ndarjen-e-bursave-p%C3%83%C2%ABr-student%C3%83%C2%ABt-e-Komun%C3%83%C2%ABs-s%C3%83%C2%AB-Vitis%C3%83%C2%AB-p%C3%83%C2%ABr-vitin-akademik-2018-19.pdf

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.