EKONOMI

Komisioni Ndër-ministror për Investime Strategjike shqyrtoi kërkesat e investitorëve strategjikë

Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë u takua Komisioni ndër-ministror për investime strategjike për të shqyrtuar dy kërkesat të investitorëve strategjikë.

Në cilësinë e kryesuesit të Komisionit Ndër-ministror për Investime Strategjike, ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi tha se sot zhvilluam takimin e radhës, ku shqyrtuam dy kërkesa nga subjektet investuese, të cilat në parim kanë plotësuar kushtet e nevojshme për marrjen e statusit të investitorit strategjik.

Ministri Krasniqi bëri të ditur se sipas vlerësimit të këtij komisioni, subjektet investuese, që kanë aplikuar për të fituar statusin në fjalë, janë njëri nga sektori i energjisë̈ dhe tjetri nga sektori i bujqësisë̈, ku të dy bashkë kapin vlerën e investimit rreth 50 milionë̈ eurosh.

Në këtë takim, komisioni mori vendim edhe për krijimin e dy grupeve operacionale, që do ta bëjnë̈ vlerësimin profesional të këtyre dy subjekteve aplikuese, ndërsa pas vlerësimit procesi do të vazhdohet në përputhje më Ligjin për Investimet Strategjike të Republikës së Kosovës. /Kosova.info/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.