Kosova

Kërkohet suspendimi i profesorëve me aktakuza

Organizata Demokracia Studentore ka kërkuar nga menaxhmenti i UP-së që ta hartojë një draft-rregullore, e cila do t’i suspendonte profesorët që kanë probleme me ligjin, profesorët që janë duke u hetuar dhe kanë aktakuza të ngritura nga Prokuroria e Shtetit për vepra të ndryshme penale

Në komunikatën për media thuhet se Demokracia Studentore gjatë një hulumtimi që e ka kryer në Universitetin e Prishtinës, ka identifikuar që një numër i profesorëve kanë aktakuza të ngritura nga Prokuroria e Shtetit për vepra të ndryshme penale, që kanë të bëjnë me keqpërdorim të detyrës zyrtare, ngacmime seksuale etj.

Sipas njoftimit kjo do të vlente edhe për profesorët qe janë të kyçur ne politik dhe kanë aktakuza që nuk kane te bëjnë me Universitetin e Prishtinës dhe deri në lirimin e të gjitha aktakuzave këta profesorë nuk duhet të ligjërojnë në UP.

Mexhid Ramusa nga kjo organizatë ka thënë se kjo draft rregullore do t’i kontribuonte pozitivisht universitetit në cilësi dhe etik, dhe si organizatë do ta dorëzojnë kërkesën në rektorat pasi që kjo është përkrahur edhe nga organizatat tjera dhe nga studentët e Universitetit të Prishtinës.