Hi Tech

Kamioni i duhur për rrugët tona: Hap gropat dhe i mbyll brenda 5 minutave

Një firmë e zhvillimit të inxhinierisë Dahir Insaatt ka projektuar kamionin e së ardhmes që riparon gropat në asfalt brenda 5 minutave. 

Kamioni lokalizon pjesën e rrugës së dëmtuar dhe duke përdorur një seri trepanësh dhe sharre e pret dhe më pas e riparon duke e kthyer asfaltin në gjendje të re.

Shikoni videon:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.