SRB-BIH

Kako je produžen mandat Specijalnog suda?

Specijalizovano veće Ustavnog suda u Hagu odlučilo je produžiti mandat Specijalnog suda. Specijalizovano veće presudilo je da “ustavni amandmani koje je bivši kosovski predsednik Hashim Thaci predložio za produženje mandata specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva u Hagu smanjuju prava i slobode zagarantovane poglavljem II Ustava”.

Na taj način “mandat Specijaliziranih vijeća i Ureda specijaliziranog tužitelja nastavljen je i trajat će sve dok Vijeće Europske unije ne objavi kraj njihovog mandata”, kaže se u priopćenju Specijaliziranih vijeća.

Ova najava objavljena je na dan kada je Ekatarina Trendafilova dobila mandat na još četiri godine na čelu Specijalnog suda.

Pre nego što je optužen za ratne zločine, krajem avgusta, bivši predsednik Kosova obratio se predsedništvu Skupštine Kosova sa predlogom za izmenu Ustava kojim bi se produžio mandat specijalizovanih veća i specijalizovanog tužilaštva.

Hashim Thaçi je u svom prijedlogu zatražio promjenu člana amandmana koji kaže da će mandat ove institucije trajati pet godina. Prema predlogu bivšeg predsednika, mandat Specijalizovanih komora i Kancelarije specijalizovanog tužioca trajaće dok Savet Evropske unije, uz konsultacije sa Vladom Republike Kosovo, ne donese najavu kraja mandata.

Specijalizovano veće: Mandat se nastavlja do okončanja relevantnog sudskog postupka

U komentarima bivšeg predsednika Thaçija upućenom Specijalizovanoj komori Ustavnog suda, konstatovano je da je „prema formulaciji u paragrafima 13 i 14 člana 162 Ustava, kosovska javnost izrazila mišljenje i širila uverenje da mandat Specijalizovanih veća i Tužilaštva trajaće najviše pet godina od trenutka usvajanja izmene Ustava Republike Kosovo. To je često izazvalo brojne reakcije različitih aktera “, rečeno je u prijedlozima Hashima Thaçija, piše dw.

Međutim, Specijalno tužilaštvo odbacilo je njegov zahtjev i proglasilo ga neustavnim.

Odbacujući ovaj prijedlog, Specijalizirano vijeće Ustavnog suda u Hagu u svojoj konačnoj odluci navodi da „budući da predloženi ustavni amandmani predlažu brisanje iz člana 162 (13) i (14) Ustava, poziva na razmjenu U pismima iz 2014. godine, Dom navodi da predmetna referenca precizira da se mandat Specijalizovanih komora i SPO nastavlja do okončanja relevantnog sudskog postupka.

“Stoga bi brisanje ove reference smanjilo osnovna prava i slobode osoba uključenih u sudski postupak,” navodi se u presudi.

U saopštenju Specijalizovanih komora navodi se da je „organ za imenovanje, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, koji je šef Misije vladavine prava Evropske unije na Kosovu EULEX, ponovo imenovao sutkinju Ekaterinu Trendafilovu za predsednicu Specijalizovanih komora Kosova za četiri godine, ovo imenovanje koje stupa na snagu 15. decembra 2020. godine “.

Ekatarina Trendafilova prvi put je imenovana predsjednicom Specijalnog suda u decembru 2016. godine.

Izrazila je uvjerenje da će procesi biti zaključeni “sigurno, neovisno, nepristrasno, pošteno i efikasno, u skladu sa mandatom specijalizovanih komora”.

Specijalni sud finansira EU

Specijalizovana veća su 5. novembra ove godine potvrdila optužnicu za ratne zločine protiv bivših lidera Oslobodilačke vojske Kosova, Hashima Thaçija, Kadrija Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija.

Optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Specijalni sud istražuje navodne zločine pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, počinjene nad etničkim manjinama i političkim protivnicima, a koji se takođe spominju u izveštaju Saveta Evrope iz 2011. godine, čiji je autor švajcarski senator Dick Marty.

Specijalni sud osnovan je odlukom kosovskog parlamenta u avgustu 2015. godine. Sud finansira Evropska unija, djeluje i djeluje u skladu sa zakonima Kosova, dok je njegovo osnivanje u Hagu, prema holandskoj vladi, napravljeno zbog činjenice da „ “Svjedoci se mogu osjećati ugroženima ako se suđenja odvijaju na Kosovu.”

Pored bivših čelnika OVK, tri vojnika ove organizacije, Salih Mustafa, Nasim Haradinaj i Hysni Gucati, trenutno su u pritvoru u Hagu.

Iako je optužnica protiv Salija Mustafe potvrđena, Specijalizovane komore još nisu potvrdile optužnicu protiv Gucatija i Haradinaja. / Express novine /