Kosova

Ja sa ankesa të deputetëve janë deponuar në Supreme

Në Gjykatën Supreme deri më tani janë deponuar 5 ankesa të deputetëve nga subjekte të ndryshme politike.

Një nga deputetë të LDK-së, një nga deputetë të Kosova Demokratik Turk Partisi (KDTP), një nga deputetë të Partisë Liberale të Ashkalinjëve dhe dy nga deputetë të LVV-së .

“Të gjitha këto janë ankesa individuale të deputetëve”, thuhet në njoftimin për media.

Të gjitha ankesat do të shqyrtohen dhe vendosen brenda afatit ligjor prej 72 orësh nga koha e deponimit të tyre.