Kosova

Ibrahimi: Situata me COVID-19, nga kryetarët e komunave, vlerësohet e menaxhueshme

Numri i vogël i inspektorëve sanitarë në nivel të komunave është duke ndikuar tek përpjekjet për menaxhimin e gjendjes me COVID-19.

Sazan Ibrahimi, Kryetar i Asociacionit të Komunave të Kosovës ka thënë në Interaktiv të KTV—së se nivelit qendror i është paraqitur ky shqetësim.

“Kemi pasur takim me Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë dhe ministrin Zemaj sa i përket inspektorëve sanitarë. Mund të themi se numri i inspektorëve sanitarë është shumë simbolik”, ka thënë ai, duke përmendur rastin e Prishtinës.

Ai ka shtuar se kryetarët e të gjithë komunave janë të shqetësuar me gjendjen, por është vlerësuar se situata, tani për tani, është e menaxhueshme.

“Kemi parë shumë debate. Gjithmonë është vlerësuar edhe nga kryetarët e komunave që shëndeti publik është primar. Por, në atë kohë, teksa rastet ishin duke rënë, ne morëm nje qëndrim dhe ia adresuam nivelit qendror për të kërkuar lirim të masave pas 1 qershorit. Është ditur se do të ketë rritje. Por, një herë për herë vlerësohet nga kryetarët e komunave dhe drejtorët komunalë se situata është nën menaxhim”, ka thënë ai.

Sa i përket trajtimit të rasteve me koronavirusit nga spitalet rajonale ai ka thënë se në të ardhmen, edhe komunat tjera do të mund ta përkrahin qendrën në Prishtinë.

“Kryetarët e komunave kanë kërkuar të bëhet një dekoncentrim i kompetencave nga niveli qendror, kështu që në të ardhmen edhe komunat pak më të mëdha kanë vlerësuar se mund ta përkrahin qendrën në Prishtinë, për trajtimin e rasteve.

Ibrahimi ka folur për rrjedhën e gjendjes me koronavirus në Kosovë. Ka thënë se në fillim, virusi i kishte gjetur të gjithë të papërgatitur.

“Por pastaj të gjitha komunat u mobilizuan dhe krijuan shtabet emergjente. Pastaj, kërkesat filluan të ndryshojnë, pasi edhe niveli qendror mori vendime që ne si asociacion vlerësuam se nuk ishin në dobi të nivelit lokal”, ka thënë ai.

Ai ka përmendur në mesin e këtyre vendimeve atë për mbylljen e restoranteve, por hapjen e qebaptoreve.

“Kjo ka qenë në fazën fillestare. Një vendim tjetër është ai i MAPL-së, që vlerësoi që të mos e bënte shqyrtimin e ligjshmërisë së akteve të nxjerra nga komuna të mos e bënte dhe kjo i pezulloi të gjitha aktivitetet, sepse kjo shkonte në dëm të komunave”, ka thënë ai.

Ai ka thënë se puna filloi të rregullohej me krijimin e komitetit ndërinstitucional për menaxhimin e pandemisë.

Ai ka shtuar se asociacioni ka pasur takime me kryeministrin dhe ministrat. Me Hotin thotë se është në komunikim të vazhdueshme.

“Kemi pasur takim me ministrin Zemaj, ku është parë se çfarë duhet të ndërmerret. Kemi pasur takime edhe me ministren Bajrami sa i përket financave dhe jemi dakorduar që buxhetet komunale të mos preken gjatë rishikimit të buxhetit”, ka thënë ai.