SRB-BIH-HR

Haskuka: Prizren prva opština sa elektronskim registrom administrativnih postupaka na državnoj platformi e-kosova

Putem računa na socijalnoj mreži prvi čovjek grada je objavio uspješnu implementaciju projekta sa Svetskom bankom čime je pojednostavljeno 70 posto administrativnih procedura kao i eliminisanje onih bez pravnih osnova.

Odnosno Prizren je postao prva opština na Kosovu sa elektronskim registrom administrativnih postupaka na državnoj platformi e-kosovo i veb stranici Opštine Prizren, koji će sadržati informacije u vezi sa svim administrativnim procedurama koje su im izdate građani i preduzeća u opštini Prizren prenosi Kosova.info.

“Već smo završili projekat sa IFC/Svetskom bankom „Investiciona klima na Kosovu“, koji sprovodi Direkcija za administraciju, što je omogućilo pojednostavljenje 2/3 administrativnih procedura u opštini Prizren i eliminisanje onih koji nemaju pravni osnov.” rekao je.

Razlog za ovu investiciju je ušteda novca i vremena za preduzeća i građane blizu 1,5 miliona evra na godišnjem nivou.

“Zahvaljujem IFC-u/Svjetskoj banci i Ambasadi Švicarske na podršci koju smo pružili u provedbi reformi koje smo građanima obećali!” rekao je Haskuka. /Kosova.info