EKONOMI

Gjysma e të rinjve në Kosovë, të papunë

Papunësia e të rinjve në Ballkanin Perëndimor është dyfish më e lartë në krahasim me BE-në, kurse Kosova prin me nivelin më të lartë të papunësisë.