Kombëtare

Gjilanit i mbesin të papërfunduara projektet infrastrukturore shkaku i pandemisë

Komuna e Gjilanit këtë vit ka shënuar ngecje në realizimin e projekteve të infrastrukturës rrugore.

Krejt çfarë ka arritur Komuna është lidhja e disa kontratave për asfaltim të rrugëve në disa lokalitete.

Banorët e fshatit Gadish, përveç problemit me rrugën për ta problem mbeten edhe ujërat e zeza dhe rrjeti i kanalizimit.

Kryetari i këtij fshati thotë se mosinvestimi në infrastrukturë ka ndikuar që shumë banorë ta braktisin atë.

Sipas komunarëve është situata me pandeminë, e cila i ka detyruar organet komunale që të punojnë me kapacitete të kufizuara, dhe për këtë shkak nuk është arritur të lidhen kontratat e tjera për punë për projektet e ndryshme të infrastrukturës rrugore.

Ndryshe, Komuna në planin e prokurimit për vitin 2020 kishte planifikuar shpenzimin e mbi 4 milionë eurove për projekte të ndryshme komunale.