Kosova

Gashi: Duhet të miratohet Ligj i veçantë për mbrojte nga tërmetet

Arben Gashi, nga radhët e LDK-së, pas tërmetit në Shqipëri, ka thënë se të gjitha komunat e Kosovës, veçanërisht ajo e Prishtinës, duhet të bëjnë vlerësimin e rrezikut sizmologjik.

Përmes një statusi në Facebook, Gashi ka thënë se ka për ndërtesat e vjetra, duhet të vlerësohet rreziku nga ndërhyrjet në strukturë, në katet e para si dhe mbindërtimet.

“Komunat e Kosovës, veçanërisht komuna e Prishtinës, duhet urgjentisht të bëjnë vlerësimin e rrezikut sizmiologjik. Për ndërtesat e vjetra, duhet të vlerësohet rreziku nga ndërhyrjet në strukturë-në katet e para (hapja e lokaleve), si dhe mbindërtimet. Ndërsa, në objektet e ndërtuara pas luftës, duhet të bëhen vlerësime për rrezikun sizmologjik, si dhe kriteret e ndërtimit dhe projektimit duke përfshirë tejkalimet e lejeve ndërtimore”, ka shkruar Gashi.

Gashi thekson se Qeveria e re dhe Kuvendi duhet të nxjerrin një ligj të veçantë për mbrojtjen nga tërmetet, duke përfshirë këtu vlerësimin e sigurisë së ndërtesave.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.