INTERVISTA

Fundi i globalizimit apo qasje e re mbas COVID -19

Radio Metropol: Si rezultat qe globalizimi ishte faktori numër një për përhapjen e shpejt të koronavirusit a mund te themi qe kjo do jetë fundi i globalizimit, nëse keni mundësi një vlerësim nga ana juaj ju lutem Dr.Kadriaj ?

Mustafë Kadriaj: Vlerësoi qe globalizimi si mënyrë e komunikimit ne nivel politik, ekonomik dhe social nuk ishte fajtor por vlerësoi që e përshpejtoi për faktin qe kishte një nivel të lart te komunikimit njerëzor dhe ekonomik ku rezultoi me përhapje te shpjet te virusit korona duke mos na kursyer as ne si Republike e Kosovës.

Radio Metropol: Fakti qe kontakti i njerëzve dëshmoi që mund të përhapet shpjet sëmundja si do trajtohet tregu i punës dhe rekrutimi i fuqisë punëtorë dhe cilat do ishin sfidat ?

Mustafë Kadriaj: Ne kohen postkoronavirus shtetet do mendojnë për një qasje tjetër te rekrutimit te fuqisë punëtore duke punësuar ne distance qe vlerësoi qe do ketë efekt ekonomik, ekologjik dhe lehtësim ne komunikacion dhe do ketë mundësi te rekrutimit fuqisë punëtore jashtë qytetit dhe shtetit sepse me nuk do jetë pengese largësia.

Radio Metropol: Ado kete me investime te huaja direkte nga shtetet e fuqishme ekonomikisht ne vendet e dyta apo te treta sa ka gjasa qe shtetet te i nacionalizojn investimet pra te kthehet kapitali dhe ne nje far menyre rendesia e gobalizimit te vie ne rend te dyte, nese keni mundesi nje koment nga ana juaj?

Mustafë Kadriaj: Kjo me kujton premtimin e presidentit Tramp qe do i kthen investimet dhe korporatat ne SHBA qe per ate kohe u muar ky premtim me rezerva por qe tani rezultoi qe mund te funksioni qe nese fuqia puntoren e rekruton ne distsncen ndersa procesin prodhimit e kryen robotika dhe makinerit bashkohore qe do reduktojn edhe koston prodhimit.

Njeherit do i rikthehet bota parimit te ekonomise se tregut ku sasia dhe shpejtesia e parase duhet te jen ne ekuiliber me sasine dhe çmimin produktit pra duhet te funksionojn ne harmoni pra ne nje ekuiliber makroekonomik qe perfat jo te mir vendet e rajonit e aq me shum ne kemi pasur nje disekuiliber makroekonomik qe per shkak te mbipopullimit nga importi paraja ka dalur jasht vendit duke ulur fuqin blerese pra tani e tutje si ne nivel botror, rajonal dhe ne si vend duhet te bejm nje rifreskim te politikave ekononomike.

//graizoah.com/afu.php?zoneid=3473483