Bota

Fëmijët e 5 njerëzve më famëkeq që njeh historia

Jo rrallëherë për të veprat e prindërve e paguajnë fëmijët  e tyre.

Sado i keq të ketë qenë një prind, dhe sado keq t’u ketë bërë të tjerëve, më së shumti nga krimet e tij ndikohen familja. Kjo, pasi duhet të jetojnë tërë jetën nën hijen të bëmave të këqija që nuk i kanë bërë vetë, por që në një mënyrë janë pjesë e tyre.

Më poshtë ju njohim me këta fëmijë të 5 njerëzve më të këqij që njeh historia: