SRB-BIH

Farmer iz Prizrena na ivici bankrota, kaže da od 2017. godine nije dobio subvencije

Specijalna jedinica kosovske policije nedavno je izvela nekoliko policijskih akcija u pet opština, gde je rezultiralo hapšenjem 19 osoba zbog sumnje da su zloupotrebili poljoprivredne subvencije, a zaplenila je gotovo pola miliona evra, automobile, telefone, oružje i neki računari.

Policijska akcija “Subvencija 2021” otkrila je brojne zloupotrebe počinjene već nekoliko godina sa poljoprivrednim subvencijama na Kosovu. A, nakon akcija, u javnosti su uslijedile brojne reakcije građana koji su javno objavili svoja gorka iskustva u vezi s tim subvencijama.

Nedavno je bila pritužba farmera Liridona Ahmetaja iz Prizrena Korisha.

Ahmetaj je pokazao da je 2017. godine podnio zahtjev za grant Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za razvoj poljoprivrede za obnovu i proširenje staje za koze, dobio je ovu potporu u iznosu od 77 hiljada eura.

Nakon toga Ahmetaj je započeo izgradnju hale i dovršio je, ali Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za poljoprivredni razvoj nisu nadoknadila sredstva. Nakon što nije dobio novac, tužio je Agenciju za razvoj poljoprivrede pred Osnovnim sudom, ali je njegov zahtjev odbijen.

Priznaje da je u novembru 2020. godine Osnovni sud u Prištini vratio njegov slučaj na ponovno razmatranje, a zatim presudio u njegovu korist, ali od tada još nije dobio sredstva.

„2017. godine sam prijavio grant u Ministarstvu poljoprivrede, za obnovu i proširenje staje za koze, poslao sam sa njima svu potrebnu dokumentaciju i odobren je idejni plan u iznosu od 77.044,00 eura (70% – 53.930,80 € ) i dobivam općinsku dozvolu, započeo sam izgradnju i završio idejni plan koji je 100% realiziran. Podnio sam zahtjev za isplatu i nakon nekog vremena komisiju za ocjenjivanje došla su od dva člana Avdija Llollunija, Nesrete Haxhiavdyli, koji su popunili izvještaj na nekoliko stranica i na kraju napisali da su ispunjeni minimalni nacionalni standardi, a zatim su ih iznenađujuće poslali iz ADA-e koju su poslali druga komisija ili ponovna kontrola sastavljena od dva člana Shpejtima Arifaja, Mexhita Halimija, takođe su napisali i spomenuli na kraju izvještaja da staja ispunjava nacionalne standarde”, kaže on.

Ahmetaj kaže da već dugo čeka da dobije novčana sredstva.

“I nakon svih ovih faza, čekajući da moja sredstva budu puštena, došla mi je kontroverzna odluka potpuno neutemeljena s razlogom što farma ne ispunjava uvjete za staje s kozama (iako je tako odobreno) 100% od konceptualni plan i komisije prihvatile su i rekle da ispunjava kriterije. Ovu je odluku izdao Direktor za odobravanje plaćanja, direktor Agim Nuha. Međutim, žalio sam se ADA-i, sastala se komisija od 3 člana koja se nakon nekog vremena vratila negativna sa kontroverznim razlogom stručnjacima da kriteriji nisu ispunjeni. Iako komisija uopće nije došla na teren da bi pomno pogledala staju, komisija koju su činila tri člana, Luan Statovci, predsjednik, Teuta Maqani, Ismajl Kastrati “, objasnio je.

Dalje, priznao je tužbe koje je pokrenuo.

“Tada sam tužio ADA pred Osnovnim sudom u Prištini u maju 2018. Tada, nisam prestao da potraživam svoje pravo, obratio sam se bivšem ministru Nenadu Rikallu, sekretaru Kapllan Halimi-u i Shefki Zeqiri iz pravne kancelarije donio je negativnu odluku za ja. I dalje nisam stao, žalio sam se ministrici Dijani Živić i sekretaru Kapllan Halimiju i Shefki Zeqiriju opet su mi dali negativan odgovor. Tada sam također kontaktirao savjetnika ministra Besiana Mustafu i uzrok pandemije koji nismo fizički upoznali, ali sve dokumente i povijest predao sam e-poštom, ali nakon nekog vremena odgovorili su negativnim.

Sve uložene investicije su u skladu sa administrativnim uputstvom 02/2017. Ne tražim nikakvu uslugu ni od koga, već tražim svoje pravo, svoj novac, jer je moje blagostanje uništeno, jer smo uzeli zajmove i kredite za plaćanje stabilnih računa da bismo podnijeli zahtjev za plaćanje u iznosu od 85.410,63 € “, kaže on.

Ahmetaj je na kraju izjave za Telegraph pokazao da je Sud presudio u njegovu korist tokom novembra 2020. godine i da još nije dobio sredstva.

“U novembru 2020. godine, Osnovni sud u Prištini odlučio je u moju korist i odlučio vratiti slučaj na ponovno razmatranje ministarstvu, a ministarstvo je nakon mjesec dana odlučilo u moju korist formiranjem komisije od pet članova na čelu sa Arizonom Dibrom i dao mi pravo . I moja sredstva bi trebala biti automatski oslobođena i raspoređena na moj račun, ali tako nešto se nije dogodilo već dva mjeseca. Pozivam ADA i ministra Besian Mustafu da što prije dodijele moja sredstva na moj račun. Svi zlostavljači koji su zlostavljali tri godine zaredom bit će odgovorni, a svi oni koji nastave zlostavljati na kraju će biti isti. “Ali nadam se da će ADA brzo djelovati i da će moji alati biti pušteni”, naglasio je.

Žena je rekla da je njegov posao sada uništen.

“ADA je uništio moj posao, započeli smo sa 60 koza u 2015. godini i uspjeli smo dobiti 600 koza kada smo proširili farmu. “Jer nam je cilj bio razviti posao i stvoriti mljekaru s velikim kapacitetima, ali sada su nas uništili dovođenjem preduzeća u stečaj, ali nadamo se da će ta sredstva biti nadoknađena i da ćemo se oporaviti ne dopuštajući da posao bankrotira . “rekao je.

Inače, u vezi sa akcijom “Subvencija 2021”, policija najavljuje da na osnovu sprovedenih istraga postoje osnovane sumnje da su osumnjičeni mitom uspjeli dobiti subvencije od Ministarstva poljoprivrede.