Kosova

EULEX-i konteston akuzat e ish-gjyqtarit Simmons për montim procesesh nga Misioni kundër UÇK-së

Ne jemi në dijeni të raportimeve të mediave të cilat pretendojnë se z. Malcom Simmons i ka drejtuar një letër Parlamentit të Kosovës duke e shprehur gatishmërinë e tij për të dhënë një deklaratë.

Nëse kjo është e vërtetë, nuk do të jetë hera e parë që z. Simmons ka bërë përpjekje që ta paraqesë versionin e tij, të njëanshëm dhe të pavërtetuar të shkeljeve të pretenduara gjatë kohës sa ai ishte gjyqtar në Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit, thuhet në reagimin e EULEX-it ndaj akuzave të këtij ish-gjyqtari të Misionit.

Para së gjithash, duhet të theksohet se z. Simmons ka refuzuari të bashkëpunojë me një ekip hetimor të udhëhequr nga një gjyqtar në pension i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, i cili u krijua për ta hetuar shkallën e shkeljeve të mundshme të raportuara nga z. Simmons. Kur atij iu dha mundësia për t’i mbështetur pretendimet e ndryshme të tij, z. Simmons nuk mundi t’i ofrojë ekipit hetues ndonjë provë për t’i mbështetur pretendimet e tij.

Për më tepër, në vitin 2016, një hetim i pavarur i drejtuar nga një ish-gjyqtar i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në lidhje me pretendimet për shkeljet e mundshme nga Z. Simmons në tre çështje individuale gjatë kohës së tij si gjyqtar në Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit u hetuan dhe u përfunduan. Në të tre rastet, me këshillat e bordit disiplinor u pajtuan autoritetet përgjegjëse dhe ato iu komunikuan z. Simmons dhe autoritetit dërgues të tij, pra Mbretëria e Bashkuar, i cili e kishte punësuar z. Simmons gjatë kohës sa ishte gjyqtar në Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit. Vendimi përfundimtar lidhur me masat të cilat duhej ndërmarrë si përgjigje ndaj këshillave të bordit disiplinor lidhur me shkeljet e z. Simmons i takon autoriteti dërgues të tij në Mbretërinë e Bashkuar.

Në vitin 2019, z. Simmons inicoi procedurë ligjore para Tribunalit të Punësimit në Mbretërinë e Bashkuar kundër punëdhënësit të tij në MB në të cilën ai përsëri iu referua po këtyre pretendimeve kundër Misionit të BE për Sundimin e Ligjit. Tribunali i Punësimit, i cili është një Gjykatë Britanike, e hodhi poshtë kërkesën e z. Simmons që në këto procedura të merrte pjesë edhe Misioni i BE-së për Sundimin e Ligjit, përfundon reagimi i EULEX-it, dërguar sot mediave që transmetuan raportimin e kontestuar.