SRB-BIH-HR

Ekskluzivno: imenovan je direktor SHSKUK-a

Odbor SHSKUK danas je odlučio razrešiti dužnosti generalnog direktora Basri Sejdiu.
Izvori su rekli da je razrešenje Sejdiua došlo kao rezultat zaključaka unutrašnjeg revizora o lošem upravljanju i lošim performansama.

I putem priopćenja, Odbor SHSKUK-a potvrdio je razrešenje direktora Sejdiua.

„Upravni odbor Univerzitetske bolnice i Kliničke službe Kosova, objavljuje da je na sastanku održanom danas, 6. jula 2020. godine, odlučeno da se razreši Dr. Basri Sejdiu, generalni direktor Univerzitetske bolnice i kliničke službe Kosova.

Razrešenje dolazi kao rezultat nezadovoljavajućeg obavljanja i neispunjavanja radnih dužnosti “, navodi se u saopštenju.

Takođe je objavljeno da je Valbon Krasniqi, specijalista za zarazne bolesti, imenovan na mjesto zamjenika Sejdiua-a na mjesto vršioca dužnosti direktora.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.