Life Style - Funny

E dini çfarë kuptimi kanë shenjat 3M, 6M, më shpesh 12M?

Në të vërtetë shenjat në paketim simbolizojnë periudhën e përdorimit pas hapjes, apo PAO (periudhë pas hapjes)

Nëse keni vërejtur me kujdes në deklaracionet e produkteve kozmetike zakonisht nuk shkruan afati i përdorimit.

Zakonisht fjala është fjala për preparatet për rrezitje, ngjyra për flokë dhe produkte të tjera të cilat përmbajnë përbërës aktivë.

Çfarë do të ndodhë nëse përdorim produkte të cilave u ka kaluar afati i përdorimit?

Nëse vendosni t’i injoroni afatet, gjëja më e mirë që mund t’ju ndodh është që ato produkte të humbin cilësitë të cilat i kanë pasur para afatit të përdorimit. Ai numër shënon afatin e përdorimit pas hapjes, d.m.th., periudhën kohore pas hapjes gjatë së cilës produkti mund të përdoret, por që nuk është i dëmshëm për konsumatorin.