SRB-BIH-HR

Dva miliona/ Advokati se sukobljavaju oko toga ko zastupa Labinota Grudu

Advokat Veton Rrecaj, gostujući u Klan Kosova, govorio je u svojstvu advokata zvaničnika Državnog trezora Labinota Grude, osumnjičenog za krađu dva miliona evra iz državnog budžeta.
Ali, nakon polovine emisije u kojoj je Rrecaj cijelo vrijeme govorio kao obrana Labinota Grude, drugi odvjetnik Selman Bogiqi inzistirao je da se pridruži Rubikonu gdje je također ‘uživo’ rekao da je njegovom kolegi Vetonu Rrecaju ukinuto ovlaštenje i da je više nije advokat Labinota Grude.

Bogiqi je rekao da su on i njegov kolega Tahir Rrecaj već ovlašteni kao advokati Labinota Grude i da je sam Rrecaj o tome obaviješten.

U vezi s ovlaštenjima koja mu je dala porodica Labinota Grude, želim vas obavijestiti da smo ja, Selman Bogiqi i Tahir Rrecaj, advokati osumnjičenog Labinota Grude, dok je u vezi s advokatom u vašem studiju njegovo ovlaštenje ukinuto i obaviješten sms-om od brata Labinota Grude koji ga je obavijestio da više nije bratov advokat. Zaprepašteni smo kako mu je moguće pojaviti se kada je vrlo dobro informiran o ovoj činjenici. “Danas smo kolega Tahir Rrecaj i ja dobili dve odluke Osnovnog suda u Prištini, koje tamošnji advokat nema – zabranu pristupa i nalog za privremeno oduzimanje stvari”, rekao je Bogiqi.

Ali, Rrecaj je odgovorio rekavši da ga je odobrio sam Labinot Gruda koji je punoljetan i opoziv njegovog odobrenja može učiniti samo on, a ne i porodica.

Međutim, priznao je da mu je Grudina porodica poslala telefonsku poruku rekavši mu da više neće zastupati Labinota Grudu koji je navodno ukrao dva miliona eura iz Državne riznice.

“Moje ovlaštenje nije formalno povučeno. Do danas znam da sam njegov advokat, ali legalno može imati do tri advokata. “Imam odobrenje direktno od klijenta.”

“Da li je moćnije povući odobrenje od porodice ili od odraslog osumnjičenog koji mi je sam dao odobrenje?” Činjenica je da mi je član porodice napisao sms-u gdje mi je rekao kako članovi porodice povlače ovlaštenje, ali ja sam mu na to odgovorio da ovlaštenje povlači samo klijent koji je punoljetan. Kao pravnik imam i obaveze. Ne mogu zastupati isto u nastavku postupka dok mi formalno ne bude ponuđeno opoziv od istog. Nemam opoziv odobrenja od Labinot Grude. Imam samo jedan sms od svoje porodice, što na osnovu prakse predstavlja problem svim članovima porodice da se dogovore oko advokata “, rekao je Gruda.

Bogiqi je više puta insistirao da Veton Rrecaj ne zastupa Labinota Grudu i da ne može dati bilo kakvu izjavu u vezi s ovim slučajem.

“Tahir Rrecaj i ja smo angažovani kao advokati i na osnovu toga smo obavijestili sud. Imamo ovlaštenje koje nam je dala porodica. Veton Rrecaj nije advokat Labinota Grude i iznenađeni smo kako je smogao hrabrost da dođe u studio kad mu je oduzeto ovlaštenje i o tome je obaviješten. “On nema pravo dati bilo kakvu izjavu u vezi sa slučajem Labinot Gruda.” Rrecaj, koji je više puta izjavio da ovlaštenje za zastupanje može povući samo Labinot Gruda, rekao je i da su prvog ovlaštenog advokata, prema Etičkom kodeksu advokatske komore, morale obavijestiti njegove dvije kolege zagovara u vezi sa ovim razvojem događaja.