Kosova

Dushica-Bajrami dhe “Rinia Studentore Kadri Zeka”, prezantojnë projektin “S’duhani” në Gjilan

Zëvendësministrja në Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sportit, Valdete Dushica-Bajrami, sot ka vizituar qytetin e Gjilanit në aktivitetin e organizuar nga Organizata Joqeveritare “Rinia Studentore Kadri Zeka”.

Projekti i kësaj organizate “S’duhani”, kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes qytetare tek të rinjtë kundër pirjes së duhanit dhe është përkrahur nga MKRS.

Dushica-Bajrami ka thënë se, përmes këtij projekti synohet objektivi i ndërgjegjësimit qytetar ndaj shprehive të dëmshme si dhe ngritja e vetëdijes tek të rinjtë për një ambient sa më të shëndetshëm.

Shkrimi i Plotë:

Sot ishim në Gjilan në aktivitetin e organizuar nga Organizata Joqeveritare “Rinia Studentore Kadri Zeka” mbështetur nga MKRS përmes thirrjes publike për mbështetje të projekteve rinore.

Çdo herë është kënaqësi të jesh në vendlindje e sidomos kur rrethohesh me rininë e mrekullueshme. Projektet të tilla si “S’duhani”, kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes qytetare tek të rinjtë kundër pirjes së duhanit. Gjithashtu, përmes këtij projekti synohet objektivi i ndërgjegjësimit qytetar ndaj shprehive të dëmshme si dhe ngritja e vetëdijes tek të rinjtë për një ambient sa më të shëndetshëm.

https://www.facebook.com/hanife.faiki?tn=lC-R&eid=ARDExBk3clVfA-GpMe3tSKipaFrJAt-HY5wqit_V83Pe4-qHyNPutoOSS8vMzE3tz55M5eB048xaIwhx&hc_ref=ARQmBPslPwDSTP-9SeINoFjm6fjmfzYIvtLv8pC8DZQ8DvzkAda39Yhf4D4rkaWvQPc&xts[0]=68.ARBGvbj4rnbrl11ZZzuBGhUOkBRZ16Ca30oSk0VnxoGEDR69wNdhwlBtV2MLOQsAUCjH7KDObSoOMoZiNJnMSZoGKaHRleoa0WZuR0ISm3XU6rY4VXGAjcoQC7mcV2vU9lh-R-gJArTaaBgiMOCMcUFoc4IaVwNma6xb42KiCKDFewnQlHzYJoxgVWmqJdZ5-L20d3kLRNnDtZwJWUQH75o5xnr-s4fYVq5Ys7nhwLCC1dLl-pahvCKw1prdaw1J–JxbDzBgkbwEU7OKg07RLkfsl84aXg9PFuUcBXNRjIm6EcUnwIQ8wzQ-_WLxsQ8

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.