SRB-BIH

Državljanka Albanije ilegalno primala penziju veterana OVK-a

U Osnovnom sudu u Đakovici danas je propalo početno ročište protiv optuženih za nezakonito primanje penzije veterana Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Vjolca Maći.
Ovo ročište je odloženo na zahtjev optužene Maći, s obrazloženjem da nije pripremljena i da nije dobila spis predmeta, dodajući da se danas ne želi izjasniti krivom.

Tužilac Sadri Alija nije se usprotivio prijedlogu za odgodu ročišta.

Nakon toga, sudija Diana Sina odobrila je zahtjev za odgodu ročišta, dok sljedeće ročište zakazano za 16. decembar.

Inače, prema optužnici Osnovnog tužilaštva u Đakovici, Vjolca Maći se optužuje da 13. maja 2016. godine u Đakovici sastavlja falsifikovani dokument, menja originalni dokument kako bi taj dokument koristio kao original ili u njemu svesno koristi falsifikovani dokument. tako da okrivljeni u svojstvu veterana-podnosioca zahtjeva, kako bi ilegalno stekao status ratnog veterana, a kasnije i penzijskog sistema, u Vladinoj komisiji za priznavanje i provjeru statusa nacionalnog mučenika, invalida / veterana, člana ili Internirani OVK, predali prijavu sa falsifikovanim podacima, navodno je bio registrovan kao aktivni naoružani vojnik i uniformisan u sedištu operativnog područja OVK, od početka do kraja poslednjeg rata na Kosovu, izveštava Betimi za pravdu.

Zbog toga se tereti da je počinio krivično delo „falsifikovanje dokumenata“ prema članu 398 stav 2 KZRK.

Dalje prema optužnici, isti se tereti da je 5. aprila 2018. godine, umjesto iste kao u prvoj dispozitivu ove optužnice, u upravnom postupku svjesno predočio lažnu izjavu za donošenje konačne odluke i to u svrhu registracije u shemu penzije i beneficije porodicama mučenika, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava i drugim kategorijama, lažnim tvrdnjama da su od početka registrovani kao aktivni naoružani vojnici i uniformisani u sedištu operativnog područja OVK do kraja poslednjeg rata na Kosovu, tako da uspeva da se okoristi priznanjem prava na ličnu penziju veterana-borca ​​OVK od 1. maja 2018. godine u mesečnom iznosu od 170 evra, sa kojim prouzrokuje značajnu materijalnu štetu. Zbog toga je optužen za počinjenje krivičnog djela “lažna izjava” iz člana 392 stav 2 u vezi sa stavom 1 CCRK.