Srpski

Dodeljene nagrade za „Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika“

Kancelarija poverenika za jezike je, u saradnji sa misijom OEBS na Kosovu, po prvi put dodelila nagrade za „Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika“, a dodeljene su Ministarstvu administracije i lokalne samouprave, Ministarstvu regionalnog razvoja i Sudskom savetu Kosova.

Poverenik za jezike Slaviša Mladenović je ukazao da postoje ministarstva u Vladi Kosova  koja ne poštuju obaveze prema zakonu o jeziku, te se informacije ne pružaju na oba službena jezika, srpskom i albanskom.

Takođe, mnoge institucije na Kosovu ne šalju saopštenja za medije na oba službena jezika, čime se ugrožava pravo građana na pristup informacijama i pružanju usluga.

Poverenik za jezike Slaviša Mladenović na dodeli nagradaza „Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika“
Kosovo Online

“To predstavlja lošu sliku institucija. Naš pristup je bio, zajedno sa misijom OEBS-a, da pozitivnom porukom ukažemo koliko je bitno i lepo kada ljudi rade svoj posao, kada ga rade pozitivno”, rekao je Mladenović.

Nagrade su uručne na osnovu praćenja upotrebe službenih jezika na zvaničnim veb stranicama, uključujući i društvene mreže odgovarajućih institucija.

Mladenovć je napomenuo da, pored onih koji su dobili nagradu, ima i drugih institucija koje dobro rade svoj posao, a kao primer je naveo MInistarstvo finansija i Ministarstvo bezbednosnih snaga Kosova.

“Imamo puno profesionalaca koji sjajno rade svoj posao, ali ne smemo zaboraviti i one koji rade loše. Pored kapaciteta, finansijskih i tehničkih, nivo poštovanja  zakona zavisi od toga i kakvu poruku šalju ljudi, odnosno lideri institucija”, poručio je Mladenović.

Na Kosovu postoje dva službena jezika, albanski i srpski, a sve javne institucije su u obavezi da poštuju Zakon o upotrebi jezika, kojim se, pored ostalog, korisnicima usluga omogućava ravnopravna upotreba oba službena jezika.

Takođe, kosovske opštine su u obavezi da poštuju i jezik ostalih zajednica, ukoliko u toj lokalnoj samoupravi neka manjinska zajednica čini najmanje pet odsto stanovništva.

Ambasador misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu je rekao da je cilj dodeljivanja nagrada „Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika“ ohrabrivanje institucija.

Šef  misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu
Šef misije OEBS-a na Kosovu Jan BratuKosovo Online

“Ima puno ljudi unutar institucija koji sjajno rade svoj posao i to bi trebalo naglasiti, da se kaže da se dešavaju dobre stvari, ljudi naporno rade…ne možemo da damo nagrade svima, ali želimo sve da ohrabrimo da nastave sa dobrom praksom poštovanja jezika”, rekao je Bratu.

On je naglasio da je Kosovo u obavezi da poštuje zakon o upotrebi jezika, odnosno da obezbedi jednakost službenih jezika i jezika u upotrebi.

“Jezici su važni, oni predstavljaju nas kao osobe, jezik je deo identitteta i kulture i on treba da se zaštiti”, poručio je Bratu i dodao da Kosovo mora da sačuva multijezičnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.