EKONOMI

Do të marrin mbështetje financiare 87 kompani për zhvillim teknologjik

Gjithsej 87 ndërmarrjesh do të marrin mbështetje financiare për zhvillimin teknologjik për të tejkaluar pasojat me Covid-19 si pjesë e paketës së tretë të masave të Qeverisë.

Buxheti për zbatimin e kësaj mase është rreth tre milion euro, nga të cilat 1.7 milion euro janë fonde të Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik (FIZHT), ndërsa 1.3 milion euro janë fonde të vetë kompanive.

Shumica e ndërmarrjeve ose 60 për qind janë ndërmarrje të vogla, 33 janë mikro dhe 7 për qind janë ndërmarrje të mesme.

Një përqindje më e madhe, domethënë 76 për qind janë kompani që kanë aplikuar për herë të parë, 15 për qind janë kompani që kanë aplikuar më parë për disa prej thirrjeve publike të FIZHT, por nuk kanë marrë fonde, ndërsa vetëm nëntë për qind janë kompani që kanë përdorur fondet FIZHT deri më tani.

166 kompani aplikuan për thirrjen publike, ndërsa 123 kompani hynë në fazën përfundimtare. Ata, projektet e të cilëve nuk janë miratuar do të mund t’i paraqesin argumentet e tyre dhe të marrin mundësinë e mbështetjes. “Nga 123 ndërmarrjet që hynë në fazën përfundimtare, Komiteti për miratime të investimeve dorëzoi komentet e tij në 35 kompanitë e mbetura që do të kenë kohë deri në fund të muajit për të paraqitur argumentet e tyre në lidhje me atë që Komiteti konsideron se mungon në planet e tyre të investimeve, në mënyrë që dhe ata do të kenë mundësinë të jenë pjesë e fondeve të aprovuara nga cikli i parë i investimeve”, tha drejtori i FITR, Jovan Despotovski në konferencën e sotme për shtyp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.