Kosova

Diskutohen sfidat e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së kundërligjshme

Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës janë duke mbajtur një tryezë me temë ”Kornizat ligjore për procedurat dhe sistemin e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së krijuar në mënyrë të kundërligjshme”.

Në këtë tryezë po marrin pjesë: Kryesuesi i KPK-së dhe ai i KGJK-së, Kryeprokurori i Shtetit, Kryetari i Gjykatës Supreme, kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët e prokurorive.

Qëllimi i tryezës është diskutimi i sfidave të deritashme për zbatimin e kornizës ligjore për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme.

Në këtë tryezë të rëndësishme, krerët e sistemit prokurorial dhe gjyqësor janë duke diskutuar sfidat në fushën e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së kundërligjshme, si dhe idetë për avancimin e procedurave që kanë të bëjnë me këtë çështje.  

Gjatë diskutimeve të deritashme është vlerësuar se sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme ka qenë dhe mbetet sfidë e vazhdueshme për sistemin prokurorial dhe gjyqësor, andaj është e nevojshme që pas analizës së punës së mekanizmave ekzistues të bëhen edhe ndryshimet përkatëse në drejtim të avancimit të tyre.

Në kuadër të kësaj tryeze po ashtu është theksuar se janë bërë përmirësime të mëdha sa i përket infrastrukturës ligjore, mirëpo është i nevojshëm që të rritet niveli i zbatimit të saj në kuadër të mekanizmave që pritet të avancohen si pjesë të politikave strategjike të Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës. /Kosova.info/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.