OPINION

Dialogu…

Shkruan: Skënder MULLIQI
Dialogu është pika e përbashkët, si vlerë e palëve apo shumë palëve ne bisedime. Për fillim nevojitet, që të jetë qëllimi i mirë, si postulat elementar i palëve në komunikim. Kjo ju jep hapësirë që të bëhet një hap i mirë përpara. Ky hap është i rëndësishëm.

Nëse dialogu zgjatë shumë për çështje të caktuara, që palët nuk kanë mundësi t’i tejkalojnë kjo pastaj mund të gjeneron keq, dhe mund të keqpërdorët, duke e pru situatën në deri të “dialogu i ngrirë”.

Nëse shkohet më pole të kundërta, dialogu atrofon.

Kështu duket po ndodhë më dialogun ndërmjet LVV dhe LDK për formimin e organeve të reja, që tre muaj.

Së nga një përplasje e caktuar situata ka metastazuar në diçka më tepër së arritja e marrëveshjes për koalicion. Kur bëhen stërzgjatje të tilla lindin problemet tjera, të natyrës programore, politike, të interesave, dhe të natyrës ideologjike.

Dialogu nuk është ndonjë synim i caktuar, më shumë është mjet, ku nevojitet kompromisi i palëve. E aq më pak në mënyrë pretencioze të shprehën dallimet ideologjike ndërmjet dy korpuseve në dialog. Kjo që e theksova duket së nuk po vlen shumë për VV dhe as për LDK, që ti tejkalohen të gjitha barrierat, së në pyetje është fati i vendit dhe i gjeneratave të reja, që të ardhmen ta shohin në vendlindjen e tyre, e jo të ikin sa më larg Kosovës, më motivacion për tu mos u kthyer kurrë! Rrethanë që natyrisht shumë e ndërlikon dialogun, është mungesa e kulturës shoqërore, pa të cilën kulturë nuk mund të funksionon as demokracia, si vlerë fondamentale në sistemin shumë partiakë pluralist.

Sikur LVV dhe LDK, kanë rënë pre e gjithë kësaj dhe kanë rënë pre edhe apatisë intelektuale, apo si mungesë e saj. Gjenerator i konflikteve, apo konfliktit në këtë rast, janë krizat ne shumë pyetje identitare. Natyrisht kur ekziston vullneti i përbashkët  dhe kur përqafohen të gjitha vlerat, edhe arrihet deri të synimi i dëshiruar, për ti formuar  organet e reja të pushtetit ekzekutiv.

Në Kosovë na nevojitet edhe një dialog i brendshëm dhe i gjithanshëm shoqëror, ku do të trajtoheshin shumë tema, por edhe tema e Identitetit.

Polarizimet kaq të theksuara politike, kanë bërë që mos të dialogohet edhe atëherë, kur në pyetje është interesi shtetëror dhe interesi nacional! Kur nuk “dëshirojmë”, ta kuptojmë njeri- tjetrin, në situata delikate, atëherë, për çka dreqi jemi këtu nën këtë nën qiell…!

Secili do të ishte mirë, ti shikon mirë veprimet veta, dhe veprimet e njerëzve për rreth nesh, për të caktuar më mirë misionin qe e kemi, jo vetëm të asaj që e theksuam në këtë kolumne.

Dialog nuk është përshkrim i të vërtetave, por është vlerësim i këtyre të vërtetave.

Asnjë argument po thuaj, nuk na dhënë këto bisedime të stërzgjatura midis LVV dhe LDK, që mos të arrihet të bëhen organet e dala nga vota e lirë. Misioni i tyre karshi vendit dhe qytetarëve, është shumë  ofendues, dhe e përjashton logjikën e shtetndërtimit dhe mirëqenies së përgjithshme shoqërore…!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.