Kosova

Dhjetëra pjesëtarë të ish-strukturave paralele marrin paga pa punuar fare

Ministria e Shëndetësisë ka shpenzuar 97 mijë e 733 euro për pagat e 22 punonjësve të ish-strukturave paralele serbe, pa punuar fare. Edhe pse janë punësuar me vendim të Qeverisë së Kosovës, me datën 22 korrik 2015, bazuar në Marrëveshjen e Brukselit për shuarjen e të ashtuquajturës “Mbrojtje Civile”, gjatë 2018-s ata nuk janë paraqitur asnjëherë në vendin e punës.

Këta persona janë futur në listat e pagave në Spitalin e Mitrovicës dhe deri në “integrimin” e tyre në institucionet legale ata dhe organizata e tyre kanë operuar lirshëm në veri të Kosovës, shkruan sot Koha Ditore.

Sipas raportit të Zyrës Kombëtare të Auditimit për Ministrinë e Shëndetësisë, të publikuar ditë më parë, ky lëshim ka ndodhur për shkak se mungon kontrolli menaxhues, i cili duhet të kujdeset që të gjithë nëpunësit publikë të jenë të pranishëm në vendin e punës gjatë orarit të punës. Pagesa e këtyre punonjësve, në mungesë të dëshmive të vijueshmërisë në punë, sipas këtij raporti, dëmton buxhetin e MSh-së dhe rrit rrezikun e pagesave të parregullta.

Për këtë çështje ministri i Shëndetësisë rekomandohet që të ndërmarrë të gjitha veprimet për të siguruar vijueshmërinë e rregullt në punë të këtyre punonjësve, duke bërë monitorimin e vazhdueshëm, siç parashihen me aktet ligjore.

“Nëse problemi nuk mund të zgjidhet brenda Ministrisë, ministri rekomandohet që këtë çështje ta adresojë edhe në Qeveri”, thuhet në raportin e ZKA-së.

Njësitë e Mbrojtjes Civile në veri të Kosovës kanë operuar jashtë kornizës ligjore të Kosovës deri në fillimin e zbatimit të Marrëveshjes së Brukselit.