Dënohen me 300 dhe 500 euro vozitësit në dy raste të ndara, tejkaluan shpejtësinë

Njësite policore nga Drejtoria Rajonal e Policisë në Gjilan gjatë pikave të kontrollit të automjeteve në dy raste të ndara kanë hasur në dy kundërvajtës të cilët nuk kanë respektuar kufizimin e shpejtësisë të rregulluar me shenjë të trafikut.

Në njërin rast në vendbanim në zonën ku kufizimi i shpejtësisë së lejuar është dyzetë (40) km/h kundërvajtësja është hasur duke vozitur me shpejtësinë njëqind e dymbëdhjetë (112) km/h.

Të njëjtës i është shqiptuar gjoba në vlerë prej 300 euro, pesë pikë negative dhe masën e përkohshme të ndalim vozitjes së mjeteve motorike në afat prej një viti.

Në rastin e dytë në zonën ku kufizimi i shpejtësisë së lejuar është pesëdhjetë (50) km/h kundërvajtësi është hasur duke vozitur me shpejtësinë njëqind e tri (103) km/h.

Të njëjtit i është shqiptuar gjoba në vlerë prej 500 euro, tre pikë negative dhe masën e përkohshme të ndalim vozitjes së mjeteve motorike në afat prej tre muaj.

Go to TOP