SRB-BIH-HR

Decenijski sukob Kosova i Srbije oko katastarskih registara!

“Ako se želite posvađati sa susjedima, pozovite one iz katastra”, ovako je Ismet (započinje sa svojom pričom za Radio Slobodna Evropa) (pseudonim, pravi identitet poznat je redakciji). Godinama nije mogao riješiti pitanje svoje imovine, jer tvrdi da postoji razlika od 1 metar i 40 centimetara od predratnih katastarskih podataka s onima nakon rata.
“Nijedna parcela nije u redu sa prijeratnim i poratnim katastrima, to nisu iste parcele,” kaže on.

“Gdje god idete da se žalite, svaki sud ili institucija prihvaća trenutnu katastarsku diobu. “Ko god ga pozove, on postavlja granicu na osnovu trenutne podele, dok je pre rata podjela bila na drugom mestu”, nastavlja priču Ismeti, koja živi u opštini na jugu Kosova.

Hiljade se suočavaju sa istim problemom na Kosovu, jer su svi originalni katastarski dokumenti pribavljeni od srpskih vlasti tokom povlačenja sa Kosova, okončavši rat 1999. godine.

Ismeti kaže da je i on otišao u opštinu u Srbiji, u kojoj se nalaze originalni katastarski registri, ali direktor tamošnjeg katastra rekao mu je da, “svjesni su da se parcela promijenila, ali s tim u vezi ne mogu ništa učiniti . “

Katastar je sveobuhvatan registar nepokretnosti i imovinskih prava na njima.

Neprovođenje sporazuma između Kosova i Srbije

Delegacije Kosova i Srbije, 2. septembra 2011. godine, u okviru tehničkog dijaloga održanog u Briselu postigle su sporazum o pitanju katastarskih registara. Svrha je bila vratiti katastarsku dokumentaciju Kosova iz Srbije i upotpuniti katastarske podatke.

Prema sporazumu, Kosovo se obavezalo da će osnovati Kosovsku agenciju za poređenje i verifikaciju imovine (AKKVP), dok će Srbija, finansiranjem Evropske unije, skenirati originalne katastarske dokumente i vratiti ih na Kosovo. Njihov povratak bilo je planirano da se održi preko Kancelarije Evropske unije na Kosovu.

Ali obje zemlje su odložile proces.

Proces uspostavljanja Kosovske agencije za upoređivanje imovine trajao je godinama, odnosno do 2016. Ova agencija ima za cilj upoređivanje skeniranih dokumenata sa podacima koje je rekonstruisala Katastarska agencija Kosova.

S druge strane, odluka Ustavnog suda Srbije presudila je da Sporazum o katastru nije u skladu sa Ustavom.

U vreme pregovora o ovom sporazumu u Briselu, Gazmir Rraci bio je politički koordinator kosovske delegacije po pitanju katastra. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija insistirala na pregovaranju o ovom sporazumu, dok je njihovo učešće u Kosovskoj agenciji za poređenje i verifikaciju imovine bilo zahtev.

“To nije bilo moguće, jer ta agencija pripada Republici Kosovo i podređena je samo Ustavu i zakonima Kosova,” kaže Rraci.

To potvrđuje izveštaj Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije o dijalogu održanom u Briselu, pripremljen u decembru 2018. U njemu se navodi da u tom pogledu nije postignut napredak.

“Glavni razlog je taj što su Priština i EU ostali na svojim stavovima da sva tijela predviđena Sporazumom, osim Trojne grupe za implementaciju, moraju djelovati u okviru takozvanog pravnog sistema Kosova, kao i u provođenju Sporazuma o katastru kroz takozvani Zakon o agenciji za poređenje i ovjeru imovine. Predstavnici Beograda ocenjuju da su takvi stavovi Prištine i EU neprihvatljivi. “Svaka primena ovog rešenja omogućila bi legalizaciju uzurpacije imovine u vlasništvu Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu”, navodi se u dokumentu.

Radio Slobodna Evropa poslao je pitanja u vezi sa ovim pitanjem Uredu za Kosovo u Vladi Srbije, ali do objavljivanja ovog izveštaja nije dobio odgovor.

Dijalog između Kosova i Srbije prekinut je 2018. da bi se ponovo nastavio 2020. U međuvremenu je i Kosovo promijenilo svoj stav u vezi sa Sporazumom o katastru.

Skender Hyseni bio je koordinator kosovske delegacije u razgovorima sa Srbijom koji su održani u Briselu tokom 2020. godine. On kaže za Radio Slobodna Evropa da je sada Kosovo izričito tražilo vraćanje originalnih dokumenata iz Srbije, a ne kopija skeniranih, kao dogovoreno 2011. godine.

“Insistirali smo i Kosovo bi trebalo da nastavi inzistirati na vraćanju originalnih katastarskih knjiga, a ne skeniranih kopija. “Originalne datoteke moraju se vratiti dok Srbija može zadržati skenirane kopije”, kaže Hyseni.

Evropska unija kaže da su završeni skeniranje i indeksiranje katastarskih zapisa koje finansira EU, u Srbiji.

“Europska unija, kao facilitator procesa dijaloga, surađuje s obje strane u kontekstu tekućih pregovora o Sveobuhvatnom sporazumu kako bi unaprijedila provedbu sporazuma o katastarskim registrima,” Ured Radija Slobodna Europa / Radio Liberty rekao je u odgovoru.Evropska unija na Kosovu.

Preko 4 miliona kosovskih katastarskih dokumenata u Srbiji

Kosovska agencija za poređenje i verifikaciju imovine još uvek čeka povratak katastarskih dokumenata iz Srbije. Izvršni direktor ove agencije Naser Shala kaže za Radio Slobodna Evropa da je ukupan broj katastarskih dokumenata skeniranih u Srbiji i za koje se očekuje da će biti vraćeni na Kosovo 4.037.240 datoteka.

“Svi ovi katastarski dokumenti za privatnu, komercijalnu i versku imovinu dobijeni iz Srbije, pre juna ’99. Godine, biće prihvaćeni i prvo upoređeni sa trenutnim katastarskim dokumentima Republike Kosovo, putem komisije za verifikaciju i utvrđivanje imovine, gde su razlike između dva seta dokumenata zaista će biti riješeno “, kaže Shala, koji potvrđuje da do sada, agencija koju vodi, nije dobila nijednu kopiju katastarskih knjiga iz Srbije.

Shala kaže da su mnogi sudski sporovi i dalje neriješeni kao rezultat problema.

Naglašava da je konsolidacija katastarskog sistema na Kosovu veoma važna i da se ne može zaključiti bez upoređivanja katastarskih dokumenata.

Problem datira ranije

Problem s registracijom imovine je stariji i složeniji od toga.

Tokom 1990-ih, kada je Kosovo bilo pod srpskom upravom, primenjivani su diskriminatorni zakoni u vezi sa upisom imovine u katastar. Ovo se navodi u dokumentu Ministarstva pravde na Kosovu pod nazivom “Nacionalna strategija za imovinska prava na Kosovu”, sastavljenom 2016. godine.

“Nakon 1991. godine, čak i da postoji ugovorni dokument za međunacionalnu prodaju imovine, takva prodaja ne bi mogla biti upisana u katastar zbog važećeg diskriminatornog zakona”, navodi se u dokumentu.

Izveštaj Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) pod naslovom “Pregled slučajeva vlasništva nad nepokretnom imovinom na Kosovu” navodi da se nakon uspostavljanja međunarodne civilne uprave na Kosovu i naknadnog ukidanja diskriminatornih imovinskih zakona 1999. godine. , kupci (uglavnom Albanci, koji su kupovali od Srba) podnosili su tužbe sudovima na Kosovu kako bi formalno utvrdili svoje vlasništvo i tražili dozvolu za upis vlasništva u katastar.

“Većina ovih ugovora definitivno su stvarni. Međutim, mnogi su pojedinci vidjeli potencijal da na loš način iskoriste situaciju i tražili su vlasništvo nad nepokretnom imovinom koja je pripadala nestalom vlasniku “, navodi se u dokumentu.

“Sporazum o katastru se nikada neće primijeniti”

Izveštaj „Briselski dijalog između Kosova i Srbije: postignuća i izazovi“, koji je objavila Balkanska istraživačka grupa, u oktobru 2020. godine, navodi da činjenica o upoređivanju imovine i verifikaciji na Kosovu pokazuje mnogo. ,.

“Od dolaska ovih dokumenata (iz Srbije v.j.) osporene su mnoge odluke donesene nakon 1999. godine, gdje je mnoga javna imovina prisvojena ili promijenjena svoj naslov, uzurpirana ili prenesena,” navodi se u izvještaju.

Izveštaj citira članove kosovske delegacije u procesu dijaloga koji kažu da ovaj sporazum “kosovske institucije nikada neće primeniti”.

Ranije je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, stručnjak za međunarodne odnose koji je savjetovao Kosovo na putu ka neovisnosti, Nicholas Whyte, rekao je da je skandalozno to što katastarske evidencije Srbija nije vratila na Kosovo. Rekao je da će, ako je na Kosovu, prvo na čemu će insistirati iz Beograda biti povratak katastarskih evidencija.

“Za mene je to nešto zbog čega je neovisnost Kosova nepovratna, jer kada prihvatite da imovinom upravljaju ljudi koji je posjeduju, nema povratka. “Mislim da ljudi trebaju posvetiti malo više pažnje ovom pitanju”, rekao je Whyte.