Kombëtare

Dëbohet nga Zvicra shqiptari që vrau gjyshen e tij

Gjykata e Qarkut në Frauenfeld ka marrë vendim në rastin e të riut që ka vrarë gjyshen e tij. Ajo e ka shpallur atë të pafajshëm për shkak të paaftësisë së tij mentale për vrasje të qëllimshme, prishje të paqes së të vdekurve dhe për privim lirie.

Gjykata po ashtu ka urdhëruar një masë spitalore për trajtimin e çrregullimeve mendore brenda kuptimit të Nenit 59 Paragrafi 3 StGB.

Në të njëjtën kohë, trupi gjykues ka urdhëruar edhe dëbimin e tij nga Zvicra pa leje kthimi për 15 vjet.

Megjithatë, 21 vjeçari shqiptar nga Maqedonia e Veriut është shpallur fajtor për veprën penale të shkeljes së ligjit mbi bartjen e Armëve, sulmin dhe shkeljen e ligjit të Narkotikëve. Ai ndëshkohet me gjobë me kusht prej dhjetë njësish ditore prej 30 franga secila dhe me gjobë.

“Gjykatës i është dashur të merret me një akt të neveritshëm, të pakuptueshëm,” ka thënë kryetari i trupit gjykues, René Hunziker duek dhënë arsyet për vendimin. Raporti psikiatrik ka zbuluar se i akuzuari kishte skizofreni të rëndë, akute, të padiferencuar. Për shkak të kësaj, aftësia e tij për të parë vrasjen, prishjen e paqes së të vdekurve dhe privimin e lirisë nuk ekzistonte, dhe për këtë ai nuk ishte fajtor.

Ndërsa duke marrë vendimin për dëbim nga vendi, gjykata merr parasysh rrezikun e rikthimit, zgjedhjen e viktimës dhe veprimin befasues. Për më tepër, i akuzuari nuk është i integruar me të vërtetë në Zvicër.