SRB-BIH

DAKA: POLITIČKI SUBJEKTI DA ODRŽE MIR

Predsednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka pozvala je predstavnike političkih partija i njihove posmatrače da maskimalno podrže integritet procesa koji se odvija u Centru za prebrojavanje glasova i rezultate, da se pridržavaju pravila i procedura centra, održe mir i služe demokratskom procesu.

Daka je izjavila da je svako kršenje procedura i pravila Centra za brojanje i rezultate u suprotnosti sa izjavom posmatrača koju su potpisali i u suprotnosti sa zakonom.

“Službenicima u Centru za brojanje i rezultate treba da bude dozvoljeno da rade svoj posao slobodno, neometano i profesionalno. Bilo kakvo uplitanje u rad službenika otežava i usporava proces sertifikacije konačnih rezultata, kao i primorava CIK da preduzme mere protiv osoba koje ne poštuju pravila za posmatranje.

Svaka stranka koja ima primedbe na brojanje glasova može da podnese žalbu u IPŽP s obzirom da je zakon jasan u tom pogledu: ‘Žalbe u vezi sa brojanjem glasova u Centru za brojanje i rezultate se predaju IPŽP-u u roku od 24 sata od pojave navodnog kršenja’. Razumem primedbe na trajanje izbornog procesa, ali Centralna izborna komisija ima zakonsku obavezu da sprovede odluke pravosudnih institucija, i na nama svima je da se pobrinemo za ovaj izborni proces koji je ocenjen kao jedan od najboljih procesa u istoriji izbora u našoj zemlji”, rekla je ona.