SRB-BIH-HR

Da li više glasaju muškarci ili žene na izborima u Kosovu?!

Jedno od najčešće postavljanih pitanja izbornog procesa, ne samo na Kosovu, je ko više glasa: muškarci ili žene?

Deset godina izbora na Kosovu, od proglašenja nezavisnosti 2008. godine, pružaju zanimljive podatke za 3 para lokalnih izbora i 5 drugih procesa za Skupštinu Kosova.

Glasnogovornik CIK -a Valjmir Eljezi objašnjava da podaci sa redovnih biračkih mjesta pokazuju da je u ovih 8 izbornih procesa koji su obuhvatili cijelo Kosovo uvijek bilo više muškaraca koji su ostvarili glasačko pravo nego žena.

Osim toga, prema njegovim riječima, izlaznost je gotovo uvijek bila veća među muškarcima, s izuzetkom lokalnih izbora 2013. godine.

“Na osnovu podataka iz konačnih biračkih spiskova izbornog procesa od 2009. do 2021. godine, muškarci čine najveći broj upisanih birača. Također, izlaznost je od 2009. do posljednjih izbora 14. februara 2021. veća među muškarcima. Ovo se ne odnosi samo na lokalne izbore 2013. godine kada je zabeležen najveći odziv žena u istoriji izbora na Kosovu. Ovo učešće u istom izbornom procesu bilo je značajno veće u odnosu na muškarce za oko 38 hiljada birača više”, objasnio je Eljezi.

Prema podacima CIK -a, na lokalnim izborima 2013. glasalo je 425.186 žena od 867.036 prijavljenih ili 49,04% njih. Ova brojka je veća za oko 38 hiljada glasača više u odnosu na muškarce. U tom izbornom procesu glasalo je 387.627 muškaraca od 912.321 upisanih ili 42,49% njih.

Takođe, prema ovim podacima, najveći odziv muškaraca zabilježen je na skupštinskim izborima koji su održani prije nekoliko mjeseci, 14. februara. Na ovim izborima je glasalo 50,66% upisanih birača muškog pola, dok je njihov najmanji odziv zabilježen na lokalnim izborima 2013. godine, na kojima je glasalo 42,49% upisanih birača muškog pola.

Ove nedelje na Kosovu će se održati lokalni izbori na kojima oko 1,9 miliona birača ima pravo glasa.

“Prema konačnom spisku birača, broj građana sa pravom glasa na Kosovu je: 1.885.448 glasača. Od ovog broja glasača, muškarci imaju oko 968 hiljada glasača, dok su žene oko 918 hiljada glasača. Detaljne podatke za učešće na ovim izborima, podijeljene prema polu, moći ćemo imati nekoliko dana nakon izbora”, kaže Elezi.

Centralna izborna komisija je certificirala 89 političkih subjekata, od kojih su: 32 političke stranke, 1 koalicija, 33 građanske inicijative i 23 nezavisna kandidata.

Ukupan broj ovjerenih kandidata za učešće na lokalnim izborima 17. oktobra iznosi: 5.364 kandidata, od čega 166 kandidata za gradonačelnike i 5.198 kandidata za skupštine opština na čitavoj teritoriji države.

Shfaq më shumë