SRB-BIH

Čak 10 miliona evra manji budžet KPS-u

Kosovska policija za 2021. godinu u budžetu će imati 10 miliona eura manje. To je institucije od vitalnog značaja za državu.

A kosovska policija je radila dodatnih meseci na upravljanju pandemijom.

No, iako imaju svu ovu posvećenost ovoj instituciji, oko 10 miliona evra manje dodijeljeno je u budžetu za sljedeću godinu.

Od 96.500.000 eura u 2020. godini, predviđa se da će budžet za 2021. godinu iznositi 87.000.000 eura.

Tako će kosovska policija u svom budžetu imati 9.502.604 evra manje nego prethodne godine.

Velika većina ovog budžeta namijenjena je platama i naknadama za policajce.

U međuvremenu, kosovska policija će imati smanjenja budžeta za robu i usluge, gde će imati oko 1,2 miliona evra manje.

Takođe će biti smanjenja budžeta u Kosovskim snagama bezbednosti.

Iako je bilo planirano da ove godine budžet vojske bude veći od 65 miliona evra za ovu godinu, nacrt zakona o budžetskim izdvajanjima već predviđa nešto više od 63 miliona.

U međuvremenu, ovaj budžet predviđen za sektor sigurnosti oštro kritizira stručnjak za ovo područje Drizan Šalja. Šalja misli da je budžet trebao biti mnogo veći.

Prema njegovim rečima, Kosovsku obaveštajnu agenciju treba podržati budžetom. Budžet za 2021. godinu trenutno se razmatra u Skupštini.