Video

Buber në vend të Uber! 24 gusht, 2018

Në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul, nuk mund të udhëtoni me Uber. Me Buber po.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.