EKONOMI

Blegtoria e Kosovës në shifra

Zhvillimin më të hovshëm të blegtorisë Kosova e kishte në vitet e ’60-ta.

Ndërkohë që tani, importon sasi të mëdha të mishit dhe produkteve tjera bujqësore. Importi është rritur për shkak të numrit të pamjaftueshëm të kafshëve. Për nga numri, aktualisht Kosova ka më shumë gjedhe, dele dhe pula.