SRB-BIH

Bivši zastupnik optužen za prevaru s vizama i drugi optuženi protive se finansijskoj ekspertizi kao neprofesionalnoj

AutorRaporton: Sabina PERGEGA

Oktobar 29. februara 2020. Priština – Bivši poslanik u Skupštini Kosova, MZ i optuženi EK, usprotivili su se neprofesionalnoj finansijskoj ekspertizi koju je pripremila stručnjak za ekonomska pitanja u kosovskoj policiji Ferdeze Teršnjaka. sa optuženima MZ i EK, za prevaru, utaju poreza i pranje novca, optužen je i IK, prenosi “BetimiperDrejtesi” .

Veštakinja Ferdeze Teršnjaku na zasedanju u četvrtak, u Osnovnom sudu u Prištini, nastavila je sa razradom veštačenja pripremljeno u maju 2018. godine, na zahtjev STRK-a.Odgovarajući na pitanja jednog od branilaca optuženog IK, advokata Ramiza Krasniqija, vještak je rekao da su sredstva za 354 osobe kojima nije obezbijeđena viza u vrijednosti 83.350,00 eura, počeo se vraćati 3. juna 2016. godine, ali rekao je da nije znao da je optuženi IK uhapšen 4. septembra 2017. Drugi branilac optuženog IK, advokat Tomë Gashi pitao je vještaka da li je optuženi I.K donio novac iz Njemačke putem Western Union-a i da li je dio njih Blerta Gashi vratila klijentima. S tim u vezi, vještak je rekao da prilikom sastavljanja vještačenja nisu posjedovali podatke da bi dokazali da li je optuženi IK deponovao novac preko ove banke.

Stručnjak je rekao da je sa tekućeg računa optuženog MZ izvršena bankarska transakcija u iznosu od 30.000 eura sa opisom banke “transfer Blerini Qefaliji za kupovinu arhivske građe”. Dok se radi o još jednom transferu od optuženog MZ, osobi Liridon Kukiqi kao zajmu u iznosu od 20.000 eura, vještak je rekao da je finansijska ekspertiza bila na osnovu bankarskih izvještaja klijenata MZ i IK i da je sastavljen samo na osnovu opisa banke.

Nakon što je ovo vještačenje spomenuto još jedan depozit sredstava iz Njemačke u iznosu od 90.500 eura optuženog IK, vještak je rekao da je vještačenje na osnovu opisa banke. Rekla je da se prema tim opisima banke na ličnom tekućem računu IK primjećuje da su položena četiri depozita i sa opisom banke koja “deponuje IK sredstva od rada u Njemačkoj u iznosu od 78.790 eura”.

Nakon što je advokat Gashi vještaka pitao za neke depozite u iznosu od 100 eura od različitih osoba u ime optuženog MZ, potonji je reagirao jer je prema njemu dopuštanje pitanja odvjetnika Toma Gašija predstavljalo kršenje njegovog prava kao optuženog, jer je prema njemu odvjetnik Gaši došao da napravi “predstavu”, a ne da brani Optuženi IKI Optuženi MZ pitao je vještaka da li je tokom sastavljanja vještačenja primijetio da li je bilo koji oštećeni klijent izvršio uplatu vize na svoj lični račun, vještak je rekao da nisu primijetili da je bilo kakve isplate od klijenata. kakva je autorizacija istraživala bankovni račun njegove supruge Edlire Qefalije, ali ovo pitanje nije dozvolilo sudsko vijeće pod vodstvom sudije Vesela Ismailija, branioca optuženog EK, advokata Kujtima Kervea, pitala vještaka o njenom utvrđivanju vještačenja da je od “Centra za fizikalnu medicinu” vraćen zajam u iznosu od 58.000 eura, sredstva koja su iz ovog centra vraćena optuženom MZ kao otplata kredita za MZ “,

Izjavu koju je također potvrdio vještak, advokat Kërveshi pitao je vještaka da li je tužilaštvo tražilo da se bavi tim povratom-zajmom, za optuženu MZ, za isti period za koji je istražena optužena EK, rekao je vještak da je prema izvještajima banke ova transakcija izvršena sa opisom banke „Transfer iz Centra za fizikalnu medicinu, otplata kredita za MZ“, te da su isti opisi dati i za optuženog EK.

„Dakle, tužilaštvo vas nije ovlastilo za ovu transakciju“, pitao je advokat Kerveši, stručnjak Teršnjaku, koji je rekao da je ovlašćenje koje je dobio STRK opisano u ekspertizi. „To sam otkrio na bankovnom računu MZ pozivajući se na izvještaje banaka izvršili su dolazne transfere 6. septembra 2016. godine iz Centra za fizikalnu medicinu u iznosu od 58.000 eura, sa opisom banke “Povraćaj kredita za MZ”, a izvršili su i 11 dolaznih transfera iz EK u iznosu od 153.000 eura sa opisom banke “povrat-zaduživanje”, rekla je stručnjakinja.

Rekla je da su sredstva prenesena za kupovinu stana prebačena sa pojedinačnog računa optuženog MZ, na račun privrednog subjekta “ENK & CO”, LLC, sa vlasnikom optuženog EK, s čijeg računa su sredstva vraćena na račun optuženog MZAvokati Kërveshi pitala je stručnjaka odakle su dobili ove podatke za ovaj nalaz, rekla je da su kao dokaz imali da samo tekući račun MZ i da nisu imali račune EK, niti njegovog poslovnog subjekta. “Zbog netačnosti koja je dovela EK ovde, za biznismena koji je na Kosovu cirkulirao 300 miliona evra i zatvorene bankovne račune, jer naša policija, SPRK, nema saznanja o tome šta predstavlja pravnu sposobnost pravnog lica odvojenog od fizičkog, a prije svega EK preko mene je trebao shvatiti da policija i STRK, kada je pripremio ovo veštačenje i optužnica nije imala dana da se sredstva nisu vraćala sa poslovnog računa već sa privatnog računa EK-a “, reagovao je advokat Kërveshi. daje krivičnu odgovornost. Optuženi EK, pitao vještaka da li je njegova kompanija “ENK & CO” platila optuženom MZ bilo koji iznos za otplatu kredita, vještak je rekao da je vještačenje opisalo transakcije koje je MZ prenijela uputio na ovu kompaniju, plaćanje kupovine stana B04 i B05 ”, nije opisano da su vraćeni u ime kompanije, već u ime optuženog EK kao vlasnika ove kompanije.

Nakon što je vještak prvobitno izjavio da je kredit vraćen je sačinjen u ime kompanije “ENK% CO”, u vlasništvu EK, advokat Kerveshi zatražio je od vještaka da odgovori zašto je u roku od nekoliko minuta dao drugi opis bankarskih transakcija, vještak je rekao da nije dao različite odgovore, ali da je odgovor Bilo je tačno da su sredstva prebačena iz EK, kao vlasnika „ENK & CO”. Advokat Kërveshi pitao je stručnjaka da li može razlikovati nečiji privatni račun od tekućeg računa kompanije. „Sredstva su izvršena sa računa EK. Nisam citirao, ali citirao sam da je transakcije izvršio EK, pozivajući se na opis banke “, odgovorio je stručnjak.” Vama nije bitno ko ste dodali ili izmislili identitet EK kao vlasnik ENK & Co, ali s obzirom na dokaze, njegova firma nije vratila sredstva, već je izvršena sa njegovog privatnog računa, gdje se ne kaže da račun pripada vlasniku ove kompanije, jeste li to dodali u ekspertizi ili nekom drugom “, bilo je pitanje advokata Kervešija, upućeno stručnjaku Teršnjaku.”

Nisam ništa izmislio, ali transakcije koje je MZ obavila za kupovinu stana nalaze se u opisima bankovnog prenosa na ENK & CO, LLC “A vraćanje sredstava na isti račun MZ vršeno je s opisom banke” povraćaj sredstava od EK “, ali nije relevantno da li se čini da je EK vlasnik ove kompanije ili ne”, rekao je vještak. Optuženi MZ , rekao je da mu je tužilac koji je sastavio ovu optužnicu rekao da ako mogu dokazati da novac nije došao iz kompanije optuženog EK njemu, ali M.Z. u njegovu kompaniju, tada je prema njemu E.K. ne bi bio optužen. ”Ključ cijelog ovog suđenja je ovo pitanje, tužilac Afrim Shefkiu rekao mi je nešto što želim pitati vještaka, ako mi dokažete da novac nije došao od kompanije ENK & CO, meni, ali od mene do ove kompanije tada se EK ne naplaćuje. EK mi je privatno vratio novac, imao sam ENK sa računa, on mi je opet dao novac, ja opet EN, izvršeno je 10 transfera samo na osnovu posedovne liste kako je sama opština tražila “, rekao je optuženi MZ Nakon što je advokat Kerveshi više puta pitao vještaka jesu li sredstva došla od kompanije njegovog klijenta EK optuženom MZ ili na lični račun njegovog klijenta, reagovao je specijalni tužilac Atdhe Dema, koji je izjavio da su advokati i optuženi neprestano vršili pritisak na stručnjaka da odgovori kako oni smatraju prikladnim.

Specijalni tužilac Atdhe Dema pitao je vještaka posjeduju li dokaze u vezi s bankovnim transferima između optuženih MZ i EK, gdje je novac za kupovinu stana u početku prebačen iz MZ u EK, gdje je nakon jednog dana EK vratio isti. MZ, koji je prema navodima tužioca nastavio tako do vrijednosti od 153.000 eura, bez ikakvog ugovora, ali vještak je izjavio da nisu posjedovali nikakve dokaze. , zbog apsolutne nepreciznosti, zabune u sindikatu pravne osobe.

Predložio je da se ovo vještačenje odvoji od spisa predmeta jer je po njemu bilo neprofesionalno i kao takvo ne može stajati na fer i Optuženi MZ takođe je podnio primjedbu na ovo vještačenje, jer prema njemu tužilac dva sata namjerno nije odgovorio na jednostavno pitanje. primio naredbe i upute vrlo dobro zna koji je broj računa moje supruge Edlire Qefalije koja uopće ne ulazi u ovaj postupak, stručnjak koji zna da je glavna osovina sumnje i optužbe upravo taj prijenos u vezi s EK i ja namjerno ne odgovara barem rekavši da ne znam račune, sada mi kao optuženi umjesto tužilaštva da bismo dokazali svoju krivicu, moramo dokazati svoju nevinost uzimajući broj računa ENK. E.K-u i donesite ga pred sebe.

SPRK se dovodi kako bi dovodio svjedoke koji dobijaju uputstva šta da izjave, a ne da iznose na osnovu činjenica “, rekao je optuženi MZN. U četvrtak je saslušan i svjedok Muhamet Koča, koji je to izjavio sa svojom kompanijom optuženi EK “ENK & CO”, sklopio je ugovor o zajedničkoj izgradnji, dok je prema njegovim riječima investitor bila njegova kompanija “Nartel Design”. Rekao je da je optuženi MZ kupio stanove od preduzeća optuženog EK, čija su plaćanja rekao da je to učinio sa optuženim EK “EK, obavijestio me da MZ želi kupiti stan u zgradi Nartel centra, u lameli B, i tražio da podijelim stan, ali jer u to vrijeme nije imali smo građevinsku dozvolu od opštine, a fizičko razdvajanje još nije izvršeno, stanove nismo mogli podijeliti “, rekao je svjedok.

Prema njegovim riječima, optuženi EK ga je obavijestio da je optuženi MZ platio stanove. Rekao je da se dogodilo da prodao stanove čak i bez opremanja s građevinskom dozvolom, te da su za taj stan novac dobivali uglavnom putem banke, dok su, kad su dobili počasnu dozvolu, prodali sve stanove. “MZ je u početku kupila 3 stana od ENK & CO, nakon što smo dobili dozvolu izgradnja negdje 2016. godine, tražio je da se stanovi promijene iz ENK & CO, ali njegov zahtjev je bio napraviti stan negdje 200 m2, kao ENK & CO, nije bilo prostora, nazvali su me EK i MZ i rekli mi ako možete Dao sam prijedlog kako stvoriti takav prostor.

“Tada smo pronašli priliku na 12. spratu, ali pošto su ti stanovi pripadali nama, stanovi na sedmom spratu ENK-a koji su pripadali MZ dočekali su nas do Nartelija”, rekao je svjedok. Očekuje se da će se sljedeće ročište održati 3. novembra 2020. godine u 09:30 sati. Za ovaj slučaj sud je na sjednici od 24. oktobra 2019. godine, na zahtjev optuženog MZ, odlučio da se mediji optuženom obraćaju samo inicijalima, ne otkrivaju svoj identitet. Međutim, takvu odluku sud još nije donio u pisanoj formi, već je započeo postupak protiv M.Z i još dvojice nakon što su oba suda potvrdila optužnicu protiv njih.

Apelacioni sud je u februaru ove godine odbio žalbe branilaca bivšeg poslanika MZ, optuženih EK i IK u vezi s odbacivanjem optužnice protiv njih, a ovaj sud je potvrdio odluku prvostepenog suda. , koji je takođe odbacio žalbe branioca koji je zatražio odbacivanje optužnice.MZ se, zajedno sa preostalom dvojicom okrivljenih, na početnom ročištu održanom 29. oktobra prošle godine izjasnio da nije kriv za krivična djela prevara , utaja poreza i pranje novca.

Prema optužnici koju je 28. avgusta 2018. godine STRK podigao, optuženi IK i MZ optuženi su da su od 2016. godine do marta 2017. godine, radi nezakonitog pribavljanja imovine 2. juna 2016. osnovali su preduzeće “IK & MZ Op”, kao agencija za zapošljavanje.Prema optužnici koju je pripremio tužilac Afrim Shefkiu, optuženi su izneli lažne činjenice navodno za zapošljavanje građana Kosova u Njemačkoj kroz emisiju “Bez kotača”, privlačeći građane da se prijave u svojim kancelarijama u susjedstvu “Peyton”, u Prištini. Dalje, navodi se da je u ovom slučaju sudjelovala i supruga optuženog IK, Fexhrije Krasniqi, koja je koji se bave pripremom dokumentacije za zapošljavanje u Njemačkoj u svom poslu za uređenje vrtića.IK i MZ, optuženi su da su prevarili preko 900 podnosioca zahtjeva za radne vize i kojima je srazmjerno podijeljen iznos od 500 do 3050 eura Dok se nakon početka istrage navodi da su 354 osobe vraćene svoja vozila u iznosu od 83.850 eura, dok 546 ostalim osobama nisu vraćena sredstva u iznosu od 261.850,00 eura.

Ovim su optuženi IK i MZ počinio krivično djelo “prevara” iz člana 335. KZRK. Dok su, u periodu od 2. juna 2016. do 31. decembra 2017. godine, prema optužnici, kao suvlasnici posla koji se direktno spominju u izbegavanju poreskih obaveza prema Poreskoj upravi Kosova, u tom slučaju su optuženi za krivično delo „utaja poreza”. Optuženi IK je takođe optužen za prikrivanje izvora sredstava dobijenih prevarama i utajom radnih viza od poreza 19. novembra 2016. godine, izvršili sumnjive transakcije. U tom slučaju, optužen je za počinjenje krivičnog djela „pranje novca“, prema članu 308. KZRK, dok se optuženi MZ i EK terete i za krivična djela „pranje novca“, prevara i krivično djelo utaja poreza “.

Dok je okrivljeni MZ optužen da je kao vlasnik SOE Media Center„ Kosovski mozaik “sa direktnom namerom da izbegne poresku obavezu prema PAK-u počinio krivično delo„ utaja poreza “. / BetimipërDrejtësi