Albert Zogaj izglasan za predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova

Albert Zogaj izabran je za predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova. Njegov mandat započinje 7. jula 2021. i traje tri godine. Zogaj je predstavio svoje ciljeve članovima Sudskog saveta Kosova, obećavajući da će tokom svog trogodišnjeg mandata biti posvećen povećanju transparentnosti, odgovornosti i nivou saradnje sa lokalnim i međunarodnim institucijama.

Biografija sudije Alberta Zogaja

Albert Zogaj je sudija u Vrhovnom sudu, civilni ogranak. Sudija Zogaj diplomirao je 30. juna 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, dok je postdiplomski studij građanskog prava završio 2008. godine. Od decembra 2004. do decembra 2005. godine radio je kao pravnik u Komori Advokati na Kosovu. U februaru 2006. godine položio je pravosudni ispit, a od februara 2006. do oktobra 2010. godine radio je kao advokat u Peći. U oktobru 2010. imenovan je za sudiju na Opštinskom sudu u Prištini, gde je radio do decembra 2012. Od 2013. do 2015. radio je kao sudija u Osnovnom sudu u Prištini u Opštem odeljenju. U avgustu 2015. imenovan je za sudiju u Apelacionom sudu u Prištini, u Generalnom odeljenju – Građansko odeljenje. U septembru 2020. izabran je za suca Vrhovnog suda. Od 2008. radi kao predavač na AAB koledžu, istovremeno je i trener na Pravnoj akademiji, u početnom i kontinuiranom programu pravnog obrazovanja. Radio je i učestvovao u nekoliko stručnih istraživačkih radova sa raznim institucijama kao što su Kosovski pravni centar, Centar za ljudska prava Univerziteta u Prištini, Kosovski pravosudni institut itd.

Go to TOP