SRB-BIH-HR

Albanski državljani moći će slobodno raditi na Kosovu

Osnovana je Međuministarska radna grupa koja će koordinirati sprovođenje sporazuma “O mobilnosti na radu” potpisanog između Kosova i Albanije.

Ministar unutrašnjih poslova Xhelal Sveçla rekao je da primena ovog sporazuma garantuje da će građani Albanije moći da rade na Kosovu slobodno i bez birokratskih prepreka.

Dalje je rekao da će postupci dozvole boravka za određene kategorije biti liberalizirani.

Danas smo na vladinom sastanku uspostavili Međuministarsku radnu grupu za koordinaciju radova za primenu sporazuma “O mobilnosti na radu” potpisanog između Republike Kosovo i Republike Albanije. Potpuna primjena ovog sporazuma garantuje da će građani Albanije moći slobodno i bez birokratskih prepreka raditi na Kosovu, kao i da će postupci dozvole boravka za određene kategorije biti liberalizovani. I ovo se takođe zasniva na reciprocitetu, jer građani Kosova već uživaju ta prava u Albaniji “, napisao je Sveçla.