LAJMET

Akuzat kundër punonjësve në Sarajevë me diploma të falsifikuara

Kryeprokurori Federal Munib Hallilloviq u takua në Sarajevë me Shefin e Zyrës për Luftën kundër Korrupsionit dhe Menaxhimin e Cilësisë në Kantonin e Sarajevës, Erduan Kafexhiq dhe Këshilltarin për Luftën kundër Korrupsionit në Zyrë, Eric Larson, …

… me të cilin ai diskutoi punën e Zyrës në lidhje me përpunimin e veprave penale të zbuluara nga Zyra, si dhe mbikëqyrjen e punës në këto raste nga Prokuroria Federale e FBiH.

Përfaqësuesit e Zyrës informuan Kryeprokurorin Federal se një numër akuzash penale ishin ngritur në Prokurorinë Kantonale të Sarajevës kundër punonjësve që kishin falsifikuar diplomat, si dhe kundër një numri personash të cilët nuk kishin respektuar Ligjin për Raportimin dhe Verifikimin funksioni i Aseteve të Pronave Publike në Kantonin Sarajevë dhe pritet që përpunimi në rastet e mësipërme.

Kryeprokurori Federal Munib Hallilloviq shprehu gatishmëri për të bashkëpunuar dhe siguruar të gjitha llojet e mbështetjes në përpunimin e të gjitha çështjeve, veçanërisht në rastet e korrupsionit në kantonin e Sarajevës, por edhe të gjithë Federatën, tha Prokuroria Federale e FBiH.