SHËNDETËSIA

A do të jetoni gjatë? Varet nga…

Të jetosh deri në të nëntëdhjetat mund të varet nga masa trupore që keni (gjatësi dhe peshë), nga aktiviteti fizik që bëni dhe nga gjinia juaj.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.