SRB-BIH

Šta slijedi nakon potvrđivanja optužnice u Hagu?

Specijalizirano tužilaštvo sa sjedištem u Hagu najavilo je u četvrtak potvrdu prve optužnice pred Specijalizovanim vijećima. Povodom ove optužnice uhapšen je Saljih Mustafa, jedan od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova na području Lapa. Ovo je prvo hapšenje Specijalnog tužilaštva na Kosovu.
Specijalizovano tužilaštvo podiglo je prve optužnice u februaru ove godine, a zatim drugu u aprilu.

U obaveštenju tužioca navodi se da je hapšenje izvršeno na Kosovu, na osnovu naloga za hapšenje i naloga za premeštaj, nakon potvrđivanja optužnice.

“Mustafa se prebacuje u pritvorsku jedinicu za specijalizovane komore Kosova u Hagu i pojavit će se pred pretresnim sudijom bez nepotrebnog odlaganja”, navodi se u izjavi.

Nakon potvrde Mustafinog hapšenja, EULEX je u objavi na Twitteru objavio da je misija pružila “operativnu i logističku podršku OPS-u na osnovu njenog mandata i u skladu sa kosovskim zakonodavstvom”.

Potvrda optužnice i šta onda?

Prema Zakonu o specijalizovanim komorama i Uredu specijaliziranog tužioca, pretpretresni sudija potvrđuje optužnicu samo ako je uvjeren da je specijalizovani tužilac utvrdio postojanje osnovane sumnje.

Zakon takođe predviđa da na zahtev specijalizovanog tužioca, pretpretresni sudija može izdati nalog za hapšenje ili nalog za hapšenje i naložiti premeštanje osoba u specijalizovana veća, kao i bilo koji drugi nalog koji može biti potreban za vođenje istrage i priprema pošteno i brzo suđenje.

U skladu sa nalogom za hapšenje, osoba protiv koje je potvrđena optužnica biva privedena, odmah obaveštena o optužbama protiv nje i prebačena u Specijalizovane komore.

Zatim, tokom početnog ročišta, pretpretresni sudija čita optužnicu, uvjeren je da su poštovana prava optuženog, potvrđuje da optuženi razumije optužnicu i upućuje optuženog da svjedoči. Nakon početnog ročišta i čim se razriješi bilo kakav prethodni podnesak, predsjednik vijeća će formirati vijeće koje će biti odgovorno za vođenje postupka glavnog pretresa.Zakonom je također predviđeno da osoba koju su specijalne komore lišile slobode ili u njihovo ime, bez odlaganja se izvodi pred sudiju specijaliziranih vijeća i ima pravo na glavni pretres u razumnom roku ili na puštanje do glavnog pretresa.

Poslovnik o postupku i dokazima pred specijalizovanim vijećima predviđa da se, nakon potvrde optužnice, optuženom lično uruči bez nepotrebnog odgađanja i da se prvo pojavljivanje izvede u roku od sedam dana od uručivanja optužnice optuženom.

Optužnica se objavljuje nakon potvrde od strane sudije za prethodni postupak. Ako specijalni tužilac prije potvrđivanja optužnice iznese valjane razloge, iz sigurnosnih razloga, kako bi spriječio bijeg optuženog itd., Sudija za prethodni postupak, između ostalog, može privremeno naložiti da se optužnica ne objavljuje u javnosti. Optužnica se objavljuje, ako je potrebno, uređivanjem, najkasnije do prvog pojavljivanja optuženog.

Prema Pravilniku, prilikom prvog pojavljivanja optuženog, on je obaviješten da će u roku od trideset dana morati da izjavi da li je kriv ili nije kriv ni po jednoj optužbi.

Nakon potvrde optužnice i prvog pojavljivanja optuženog, sudija za prethodni postupak koordinira komunikaciju između strana do trenutka prenošenja predmeta na pretresno vijeće i osigurava da nema odgađanja te poduzima sve potrebne mjere kako bi slučaj brzo pripremio za suđenje.

Kako radi Specijalni sud?

Sud na Kosovu, sastavljen od specijalizovanih veća i specijalizovanog tužilaštva u Hagu, osnovan je na insistiranje međunarodne zajednice, a finansira ga uglavnom Evropska unija. Sud je osnovan odlukom Skupštine Kosova nakon izvještaja Vijeća Evrope iz 2011. godine, u kojem švicarski senator Dick Marty govori o navodnim zločinima “pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova protiv etničkih manjina i političkih rivala”, od Januara 1998. do decembra 2000.

Od 2019. godine, stotine bivših vojnika Oslobodilačke vojske Kosova otputovalo je u Hag na razgovore s međunarodnim tužiocima privrednih komora. Bivši premijer Ramush Haradinaj, Kadri Veseli, Azem Syla, Sami Lushtaku, Rustem Mustafa, Shukri Buja i drugi intervjuirani su kao svjedoci ili osumnjičeni. Određeni broj njih branio se šutnjom.

Kancelarija specijalnog tužioca objavila je krajem juna da je u aprilu podigla optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti protiv predsednika Kosova Hashima Thaçija, predsedavajućeg Demokratske stranke Kosova Kadrija Veselija i nekoliko drugi čija imena nisu objavljena u javnosti.

U julu su Thacija četiri dana zaredom ispitivali tužitelji u Hagu.

Inače, Thaçi je krajem prošle godine poslao pismo američkom državnom sekretaru Mikeu Pompeu, gdje je izrazio uvjerenje da Haški tribunal radi suprotno od onoga što je prvobitno bilo predviđeno.

Thaçi je naglasio da je svrha uspostavljanja Specijalnog suda bila da omogući postojanje verodostojnog nacionalnog pravnog i institucionalnog okvira, koji će istraživati ​​i procesuirati zločine navodno počinjene tokom 1998-2000 na Kosovu.

“S tim u vezi, predviđa se da će zločini koje su navodno počinile obje strane u sukobu biti istraženi u potpunosti i pošteno”, rekao je Thaçi.

Američki državni sekretar Mike Pompeo u svom je odgovoru uvjeravao Thacija da rad Specijalnog suda nije posebno usmjeren protiv bilo koje etničke grupe, pokreta, sile ili jedinice i dodao da SAD očekuju od svih lidera Kosova da se pridržava obaveza danih građanima i međunarodnoj zajednici, kao i da u potpunosti sarađuje sa sudom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.