SRB-BIH-HR

Od 30. novembra Turska će poslati novi satelit u svemir

Turska, jedna od 30 zemalja koja posjeduje satelite, lansiraće 5. generacije komunikacionog satelita Türksat 5A 30. novembra.
Prema kompilaciji novinara AA, Turska u svojoj aktivnoj satelitskoj floti još uvijek ima 3 komunikacijska satelita i 3 satelita za promatranje.

Prvi turski satelit lansiran je 10. avgusta 1994. godine i služio je 12 godina. Satelit Türksat 1C koristio se 14 godina, a satelit 2A 15 godina.

Aktivni sateliti Türksat 3A, 4A i 4B zadovoljavaju potrebe za komunikacijom, dok sateliti Göktürk-1, Göktürk-2 i Rasat promatraju.

U Turskoj se satelitske usluge pružaju u tri različite orbite 31 stepen istočno, 42 stepeni istočno i 50 stepeni istočno. Takođe je planirano da satelit koji pripada Turskoj bude postavljen u orbiti 31 stepeni istočno. U tu svrhu i za stjecanje novih frekvencijskih prava proizveden je Türksat 5A.

Dok će Türksat 5B povećati kapacitet u svojoj orbiti za 42 stepena istočno i steći će prava novih frekvencija. Prijedlozi za proizvodnju ovih satelita dati su francusko-britanskoj kompaniji Airbus D&S, jednoj od vodećih svjetskih kompanija, japanskoj kompaniji Mitsubishi Electric Corporation i američko-kanadskoj kompaniji MDA / Space Systems Loral.

Od ove 3 kompanije koje se sa tehničke tačke gledišta smatraju dovoljnima, potpisan je ugovor s Airbusom D&S 9. novembra 2017. godine, koji je dao najbolju ponudu sa stanovišta finansijskog i domaćeg doprinosa. Odmah nakon dogovora započela je proizvodnja.

Proces proizvodnje Türksat 5A i 5B

Dizajn i proizvodne aktivnosti satelita Türksat 5A i 5B provodile su se u Airbus D&S kompleksima u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Satelit Türksat 5A bit će isporučen 2. oktobra, a lansiran 30. novembra. Türksat 5B bi trebao biti poslan u svemir 2021. godine.

Sa novim satelitima, pored koristi na polju radiodifuzije, postići će se i kapacitet za pružanje širokopojasnog interneta sa satelita.

S novom flotom koja će se formirati lansiranjem novih satelita, Turska u Aziji će nuditi usluge na području koje se proteže do Kine, uključujući turske republike, i na geografskom položaju koji uključuje Afriku i Evropu. / T.ch