SRB-BIH-HR

Za 3 mjesta u Konsultativnom Vijeću za bošnjačku zajednice rekordni broj od 114 kandidata, 56 nevladinih organizacija i 112 delegata (Dokument)

Prema informacijama izvora kosova.info izborni proces za članove Konsultativnog vijeća za zajednice ispred bošnjačke zajednice organizuju članovi Sekretarijata Konsultativnog Vijeća pri uredu Predsjednika Kosova. Prema dostupnim informacijama kancelarija Sekretarijata ima godišnji budžet od blizu 90 hiljada eura.

Lokacija gdje će se održati glasanje uz prisustvo 112 delegata i predstavnika ove kancelarije je restoran Fuad AS na ulazu u selo Rečane, Prizren 20-og avgusta u 11 sati.

Za tri mjesta u Vijeću konkuriše čak 56 bošnjačkih nevladinih organizacija sa čitave teritorije Kosova iz Prištine, Prizrena, Mitrovice, Dragaša, Peći, i td.

Prema informacijama izvora kosova.info od ukupnog broja svih organizacija koje su aplicirale “samo” 56 organizacija civilnog društva iz bošnjačke zajednice je uspjela da ispuni kriterijume kancelarije Sekretarijata pri uredu Predsjednika.

Na osnovu statuta Konsultativnog vijeća u izbornom procesu mora biti ispoštovana rodna komponenta.

Sa čak 112 kandidata i 2 nezavisna kandidata za koje će glasati 112 delegata.Tri kandidati koji budu imali najveći broj glasova u sljedeće dvije godine ce biti glas bošnjačke zajednice u Konsultativnom Vijeću.

U nastavku pogledajte dokumenat sa listom organizacija , kandidata i delegata.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.